LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Coxitex (Etoricoxib)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Coxitex (Rp) tabletki powlekane 30 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,80 Cena 100% (zł): 19,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Coxitex (Rp) tabletki powlekane 60 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,30 Cena 100% (zł): 31,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Coxitex (Rp) tabletki powlekane 90 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,00 Cena 100% (zł): 35,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Coxitex (Rp) tabletki powlekane 120 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 52,00 Cena 100% (zł): 52,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Coxitex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera Coxitex?

Lek Coxitex występuje w postaci tabletek w czterech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 30 mg, 60 mg, 90 mg lub 120 mg etorykoksybu.

Jak działa Coxitex?

Etorykoksyb jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Należy do grupy wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2.

Kiedy stosować Coxitex?

Lek Coxitex jest stosowany w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych i obrzęków stawów i mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów, reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa oraz z dną moczanową.
Lek Coxitex jest także stosowany do krótkotrwałego leczenia bólu o umiarkowanym nasileniu po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym u osób w wieku 16 lat i starszych.

Jak stosować Coxitex?

Dawkowanie leku Coxitex w poszczególnych chorobach, sposób podawania i czas leczenia ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Coxitex można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od posiłków; działanie leku może rozpocząć się szybciej, jeśli zostanie przyjęty na czczo. Tabletkę należy przyjmować raz na dobę.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Coxitex?

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia, zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Coxitex nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (etorykoksyb) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy i wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2. Leku Coxitex nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Coxitex?

Przed przepisaniem leku Coxitex lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Podejmie decyzję o celowości leczenia oraz ustali zasady obserwacji pacjenta. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane w leczeniu poszczególnych chorób. Lekarz zaleci wizyty kontrolne w wyznaczonych odstępach czasu w celu omówienia przebiegu leczenia. Należy przyjmować najmniejszą dawkę, która łagodzi ból. Nie należy stosować leku Coxitex dłużej niż to konieczne, gdyż długotrwałe leczenie, zwłaszcza w dużych dawkach, może zwiększyć ryzyko zawału serca i udaru.

Jak stosować Coxitex z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Coxitex w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Coxitex u kobiet w ciąży, u kobiet planujących ciążę ani u kobiet karmiących piersią. W przypadku zajścia w ciążę należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Coxitex?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie leczenia lekiem Coxitex, są opisane szczegółowo w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy odstawić lek Coxitex i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: duszność, ból w klatce piersiowej, obrzęki wokół kostek lub nasilenie tych objawów, zażółcenie skóry i oczu, ciężki lub nieprzerwany ból żołądka, czarne zabarwienie stolca, skórne reakcje alergiczne (owrzodzenie lub pęcherzyki), obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła powodujące trudności w oddychaniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Coxitex?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy Coxitex wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych pacjentów stosujących lek Coxitex obserwowano zawroty głowy i senność - jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

Jak przechowywać Coxitex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner