LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Xaleba (Etoricoxib) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Xaleba (Rp) tabletki powlekane 30 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,90 Cena 100% (zł): 24,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xaleba (Rp) tabletki powlekane 60 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,00 Cena 100% (zł): 33,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xaleba (Rp) tabletki powlekane 90 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 40,80 Cena 100% (zł): 40,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Xaleba

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Xaleba?

Lek Xaleba występuje w postaci tabletek w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę..
1 tabletka powlekana zawiera 30 mg, 60 mg lub 90 mg etorykoksybu. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Xaleba?

Etorykoksyb jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Należy do grupy wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2.

Kiedy stosować lek Xaleba?

Lek Xaleba jest stosowany w celu zmniejszenia bólu oraz obrzęku stawów i mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów, reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i dną moczanową.
Lek Xaleba jest również stosowany do krótkotrwałego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym u osób w wieku 16 lat i starszych.

Jak stosować lek Xaleba?

Lekarz określa dawkowanie leku Xaleba w poszczególnych schorzeniach, a także sposób podawania i czas stosowania.
Sposób podawania
Lek Xaleba można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od posiłków; działanie leku może rozpocząć się szybciej, jeśli zostanie przyjęty na czczo. Tabletkę należy przyjmować raz na dobę.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Xaleba?

W razie pominięcia dawki leku, należy powrócić następnego dnia do zwykle stosowanego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Xaleba nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (etorykoksyb) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy i wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2. Lek Xaleba nie jest wskazany dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Xaleba?

Przed wystawieniem recepty na lek Xaleba lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Lekarz wyznaczy wizyty kontrolne w celu kontroli leczenia. Należy przyjmować najmniejszą dawkę, która łagodzi ból. Nie należy stosować leku Xaleba dłużej niż to konieczne, ponieważ długotrwałe leczenie, szczególnie w dużych dawkach, może zwiększyć ryzyko zawału serca i udarów.

Jak stosować lek Xaleba z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Xaleba w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Xaleba u kobiet w ciąży, u kobiet planujących ciążę ani u kobiet karmiących piersią. W przypadku zajścia w ciążę należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Xaleba?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Xaleba są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Xaleba i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: duszność, ból w klatce piersiowej, obrzęk wokół kostek albo nasilenie tych objawów, zażółcenie skóry i oczu, ciężki lub utrzymujący się ból żołądka, pojawienie się smolistych stolców, reakcje alergiczne ze zmianami skórnymi (owrzodzenia, pęcherzyki), obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, powodujące trudności w oddychaniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Xaleba?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy Xaleba wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych pacjentów stosujących lek Xaleba obserwowano występowanie zawrotów głowy i senność. Jeśli występują takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn lub posługiwać się narzędziami.

Jak przechowywać lek Xaleba?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama