LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Forlax (Macrogol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Forlax 10 g (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g 10 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,60 Cena 100% (zł): 15,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Forlax 10 g (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g 20 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,00 Cena 100% (zł): 30,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Forlax

Ipsen Consumer HealthCare

SKŁAD
1 saszetka zawiera 10 g makrogolu 4000. 1 saszetka zawiera 1,8 mg sorbitolu, 17 mg sacharyny sodowej oraz dwutlenek siarki.

Wskazania

Leczenie objawowe zaparć u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 8 lat.
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien stwierdzić, czy przyczyną zaparcia nie są zaburzenia organiczne. Preparat powinien stanowić jedynie tymczasowe leczenie pomocnicze dodatkowo do leczenia zaparcia odpowiednim trybem życia i dietą. U dzieci leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 miesiące. Jeżeli pomimo zastosowania diety objawy utrzymują się, należy wykryć przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Dawkowanie

Dobową dawkę leku należy dostosować indywidualnie, w zależności od objawów klinicznych i może ona wynosić od 1 saszetki na dobę (zwłaszcza u dzieci) do 2 saszetek na dobę. Efekt działania preparatu następuje w ciągu 24-48 godzin po podaniu.
U dzieci leczenie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, z uwagi na brak dostatecznych danych klinicznych dotyczących stosowania leku dłużej niż 3 miesiące. Poprawa perystaltyki w wyniku leczenia zostanie utrzymana pod warunkiem przestrzegania zdrowego trybu życia oraz zaleceń dietetycznych.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Preparat przyjmować najlepiej w dawce jednorazowej, rano. Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w szklance wody tuż przed przyjęciem leku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka choroba zapalna jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), toksyczne rozszerzenie okrężnicy, związane z objawowym zwężeniem jelit. Perforacja przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji przewodu pokarmowego. Niedrożność jelit lub podejrzenie niedrożności mechanicznej jelit. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból brzucha, wzdęcia, biegunka, nudności. Niezbyt często: wymioty, nagła potrzeba oddania stolca, nietrzymanie stolca. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama