LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja LISTOPAD 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Nosox Junior (Oxymetazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Nosox Junior (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,25 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nosox Junior

Informacja dla pacjenta

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 0,25 mg chlorowodorku oksymetazoliny. 1 dawka aerozolu (45 μl) zawiera 11,25 mcg chlorowodorku oksymetazoliny. 1 dawka aerozolu zawiera 2,3 mcg chlorku benzalkoniowego.

Wskazania

Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Dawkowanie

Dzieci powyżej 1. roku życia do 6 lat
1 dawka aerozolu (1 naciśnięcie pompki) do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę. Nie należy stosować preparatu częściej niż 3 razy na dobę. Nie stosować preparatu dłużej niż 5 do 7 dni. Ponowne leczenie można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.
Dzieci w 1. roku życia
Preparatu nie należy stosować u dzieci w pierwszym roku życia.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Dzieci w pierwszym roku życia.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie należy zwiększać zalecanej dawki.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych. Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia i wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko: ból i zawroty głowy, niepokój, bezsenność, zmęczenie. Rzadko po ustąpieniu działania preparatu może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (przekrwienia reaktywnego). Przedłużone lub częste stosowanie oksymetazoliny, jak również stosowanie w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa (takie działanie może wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i, w przypadku dalszego stosowania preparatu, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa i suchego zapalenia błony śluzowej nosa).

UWAGI
Preparat należy stosować ze szczególną ostrożnością i tylko po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka u pacjentów: z chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze); ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza jaskrą z wąskim kątem przesączania; z rozrostem gruczołu krokowego; z guzem chromochłonnym; z chorobami metabolicznymi (np. cukrzycą, nadczynnością tarczycy); jednocześnie stosujących inhibitory MAO i inne leki podwyższające ciśnienie tętnicze.
W przypadku stosowania oksymetazoliny, zwłaszcza przez długi okres lub w dawkach większych niż zalecane, nie można wykluczyć działania na układ krążenia i OUN - w takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl