LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tolzurin (Tolterodine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tolzurin (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 2 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,38 Cena 100% (zł): 16,08 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tolzurin (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 4 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 20,94 Cena 100% (zł): 32,36 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tolzurin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Recordati Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Tolzurin?

Lek Tolzurin występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (2 dawki). Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg lub 4 mg winianu tolterodyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Tolzurin?

Tolterodyna zmniejsza napięcie mięśni pęcherza moczowego.

Kiedy stosować Tolzurin?

Lek Tolzurin jest stosowany w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego, przy którym mogą wystąpić następujące objawy: brak możliwości kontrolowania oddawania moczu, nagła potrzeba szybkiego skorzystania z toalety bez wcześniejszego jej odczuwania i (lub) częste korzystanie z toalety.

Jak stosować Tolzurin?

Dawkowanie leku Tolzurin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Tolzurin może być stosowany przed, po lub w trakcie posiłku. Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu powinny być połknięte w całości; nie należy rozgryzać kapsułek.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Tolzurin?

W przypadku nieprzyjęcia dawki o zwykłej porze, należy przyjąć zapomnianą dawkę jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki - w takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować przyjmowanie leku według normalnego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Tolzurin nie może być stosowany?

Leku Tolzurin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tolterodynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nie zaleca się stosowania leku Tolzurin u dzieci.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tolzurin?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tolzurin lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku.

Jak stosować Tolzurin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Tolzurin w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Tolzurin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Tolzurin?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Tolzurin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Tolzurin i natychmiast zgłosić się do lekarza lub oddziału ratunkowego szpitala, jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących działań niepożądanych: objawy reakcji alergicznej (takie jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu); objawy niewydolności serca (takie jak: ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, łatwe męczenie się, trudności w oddychaniu nocą, obrzęk nóg).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Tolzurin?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy Tolzurin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tolzurin może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia i wpływać na widzenie, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Tolzurin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner