LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Urimper (Tolterodine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Urimper (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 2 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 12,89 Cena 100% (zł): 25,12 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Urimper (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 4 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 12,89 Cena 100% (zł): 25,12 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Urimper (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 4 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 23,86 Cena 100% (zł): 48,32 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Urimper (import równoległy) (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 4 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 17,61 Cena 100% (zł): 29,84 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Urimper (import równoległy) (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 4 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 33,87 Cena 100% (zł): 58,33 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Urimper

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Rivopharm Ltd., InPharm Sp. z o.o.

Co zawiera Urimper?

Lek Urimper występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (2 dawki). Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg lub 4 mg winianu tolterodyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Urimper?

Tolterodyna zmniejsza napięcie mięśni pęcherza moczowego.

Kiedy stosować Urimper?

Lek Urimper jest stosowany w leczeniu objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, który może objawiać się w następujący sposób: niemożność kontrolowania oddawania moczu, odczuwanie nagłej potrzeby skorzystania z toalety i (lub) częste korzystanie z toalety.

Jak stosować Urimper?

Dawkowanie leku Urimper, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Urimper może być przyjmowany przed, po lub w trakcie posiłku. Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości; kapsułek nie należy żuć.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Urimper?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o zwykłej porze, należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się czas zażycia kolejnej dawki; w takim przypadku nie należy przyjmować pominiętej dawki leku, lecz kontynuować leczenie według zaleceń. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Urimper nie może być stosowany?

Leku Urimper nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tolterodynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nie zaleca się stosowania leku Urimper u dzieci.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Urimper?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Urimper lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku.

Jak stosować Urimper z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Urimper w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Urimper u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Urimper?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Urimper, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Urimper i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych: objawy obrzęku naczynioruchowego (takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i utrudnione oddychanie); objawy niewydolności serca (takie jak ból w klatce piersiowej, utrudnione oddychanie lub szybkie męczenie się, utrudnione oddychanie w porze nocnej, obrzęki nóg); reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, świąd, utrudnione oddychanie).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Urimper?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Urimper wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku Urimper mogą wystąpić zawroty głowy, zmęczenie lub zaburzenia widzenia - jeśli wystąpi jakiekolwiek z tych działań, pacjent nie powinien prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Urimper?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama