LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Alopexy (Minoxidil)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Alopexy (OTC) roztwór na skórę 50 mg/ml 1 but. 60 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,00 Cena 100% (zł): 39,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alopexy (OTC) roztwór na skórę 50 mg/ml 3 but. 60 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 88,50 Cena 100% (zł): 88,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alopexy

Pierre Fabre Dermatologie

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 50 mg minoksydylu. Preparat zawiera glikol propylenowy i etanol (96%).

Wskazania

Łysienie typu męskiego o umiarkowanym nasileniu, u mężczyzn.
U kobiet nie zaleca się stosowania preparatu z powodu ograniczonej skuteczności i dużej częstości występowania (w 37% przypadkach) nadmiernego owłosienia poza miejscami stosowania.

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni
Dawkę 1 ml roztworu należy nanosić na owłosioną skórę głowy, zaczynając od środka leczonej powierzchni, dwa razy na dobę. Takie dawkowanie należy stosować niezależnie od wielkości leczonej powierzchni. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 ml roztworu. Preparat należy rozprowadzić koniuszkami palców na całej leczonej powierzchni skóry. Przed i po naniesieniu roztworu należy dokładnie umyć ręce. Włosy i skóra owłosiona głowy powinny być całkowicie suche przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować preparatu na inną część ciała.
Aby stymulacja wzrostu włosów była widoczna, może być konieczne leczenie polegające na stosowaniu preparatu dwa razy na dobę, przez 2 miesiące. Początek i stopień odpowiedzi na leczenie różni się u każdego pacjenta. U pacjentów w młodszym wieku, którzy łysieją od krótkiego czasu lub u których łysienie dotyczy niewielkich powierzchni skóry na wierzchołku głowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dobrze zareagują na leczenie, co wynika z zebranych danych. Nie da się jednak przewidzieć osobniczych reakcji na leczenie. Niektóre doniesienia sugerują, że powrót do początkowego stanu może być obserwowany po 3 lub 4 miesiącach od odstawienia preparatu.
Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
Osoby w podeszłym wieku
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób w wieku powyżej 65 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
Sposób podawania
Stosowanie pipetki dozującej (1 ml roztworu)
Pipetka dozująca pozwala na dokładne odmierzenie 1 ml roztworu i rozprowadzenie po całej leczonej powierzchni.
Stosowanie aplikatora z pompką dozującą
Skierować aplikator w kierunku środka leczonej powierzchni, nacisnąć raz i rozprowadzić roztwór koniuszkami palców na całej objętej zmianami powierzchni skóry. Do aplikacji dawki 1 ml niezbędnych jest 6 naciśnięć pompki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Zmiany chorobowe lub urazowe owłosionej skóry głowy. Słaba tolerancja preparatu o stężeniu 2%, bez względu na objawy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet. Minoksydyl można stosować miejscowo w czasie ciąży lub karmienia piersią wyłącznie jeśli korzyści z leczenia dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: nadmierne owłosienie (poza miejscem aplikacji); ból głowy. Często: kontaktowe zapalenie skóry, świąd, stany zapalne skóry, wysypka trądzikopodobna, uogólniony rumień; depresja; duszność; ból mięśniowo-szkieletowy; miejscowa reakcja w miejscu podania (podrażnienie, łuszczenie się skóry, zapalenie skóry, rumień, suchość skóry, świąd), obrzęki obwodowe, ból. Ponadto mogą wystąpić: nadwrażliwość, reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy; łysienie, nierównomierne owłosienie ciała, zmiana tekstury włosów, zmiana koloru włosów.

UWAGI
Na początku leczenia oraz regularnie w trakcie terapii należy obserwować pacjenta. Minoksydyl należy stosować wyłącznie na zdrową skórę głowy; nie stosować, jeśli występuje stan zapalny, infekcja, podrażnienie lub ból. Należy zachować ostrożność i regularnie monitorować możliwe wystąpienie objawów sugerujących działanie ogólne preparatu, takie jak obniżenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, oznaki retencji wody lub sodu w organizmie. Minoksydyl nie jest wskazany u osób, u których w wywiadzie rodzinnym nie występuje wypadanie włosów, nagłe i (lub) częściowe wypadanie włosów, wypadanie włosów jest wynikiem porodu lub przyczyna wypadania włosów nie jest znana. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania preparatu z innymi miejscowo stosowanymi produktami leczniczymi. Należy unikać wdychania oparów rozpylanego preparatu. Podczas stosowania preparatu nie zaleca się przebywania na słońcu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner