Dodaj do mojego indeksu leków »

Atussan (Butamirate, Butamirat) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Atussan (OTC) syrop 7,5 mg/5 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,00 Cena 100% (zł): 15,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Atussan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Polfarmex S.A.

CO ZAWIERA ATUSSAN

1 ml syropu zawiera 1,5 mg cytrynianu butamiratu. 5 ml syropu zawiera 7,5 mg cytrynian butamiratu. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może powodować biegunkę. Lek zawiera również glicerol, który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Butamirat hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym.

KIEDY STOSUJE SIĘ ATUSSAN

Objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni.
Dorośli
15 ml syropu 4 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę.
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować przed posiłkiem. Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

KIEDY ATUSSAN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (butamirat) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występują u pacjenta poważne trudności z oddychaniem (płytki, nieregularny oddech, nasilająca się duszność, bezdech).

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Butamiratu nie należy stosować jednocześnie z lekami wykrztuśnymi, ze względu na hamowanie odruchu kaszlowego.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Należy unikać stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze lek może być stosowany, jeśli lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić senność, nudności, biegunka, pokrzywka.

PRZEDAWKOWANIE LEKU
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić następujące objawy: senność, wymioty, biegunka, nudności, zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może powodować zawroty głowy lub senność, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych