LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Atussan (Butamirate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Atussan (OTC) syrop 7,5 mg/5 ml 1 but. 150 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Atussan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Polfarmex S.A.

Co zawiera Atussan?

Lek Atussan występuje w postaci syropu i jest dostępny bez recepty.
1 ml syropu zawiera 1,5 mg cytrynianu butamiratu. 5 ml syropu zawiera 7,5 mg cytrynianu butamiratu. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może powodować biegunkę. Lek zawiera również glicerol, który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Jak działa Atussan?

Butamirat hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym.

Kiedy stosować Atussan?

Lek Atussan jest stosowany w objawowym leczeniu kaszlu różnego pochodzenia.

Jak stosować Atussan?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni.
Dorośli
15 ml syropu Atussan 4 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu Atussan 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu Atussan 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu Atussan 3 razy na dobę.
Leku Atussan nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować przed posiłkiem. Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Kiedy Atussan nie może być stosowany?

Leku Atussan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (butamirat) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Atussan?

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Atussan należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występują u pacjenta poważne trudności z oddychaniem (płytki, nieregularny oddech, nasilająca się duszność, bezdech).

Jak stosować Atussan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Butamiratu nie należy stosować jednocześnie z lekami wykrztuśnymi, ze względu na hamowanie odruchu kaszlowego.

Czy można stosować Atussan w ciąży i okresie karmienia piersią?

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Należy unikać stosowania leku Atussan u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek Atussan może być stosowany, jeśli lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować leku Atussan podczas karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Atussan?

Rzadko mogą wystąpić senność, nudności, biegunka, pokrzywka.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Atussan?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić następujące objawy: senność, wymioty, biegunka, nudności, zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze.

Czy Atussan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Atussan może powodować zawroty głowy lub senność, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Atussan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner