Dodaj do mojego indeksu leków »

Sinecod (Butamirate, Butamirat) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Sinecod (OTC) krople doustne, roztwór 5 mg/ml 1 but. 20 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,90 Cena 100% (zł): 18,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sinecod (OTC) syrop 7,5 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,80 Cena 100% (zł): 20,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sinecod (OTC) syrop 7,5 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,40 Cena 100% (zł): 29,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sinecod

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SINECOD

Sinecod krople
1 ml roztworu (22 krople) zawiera 5 mg cytrynianu butamiratu. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).
Sinecod syrop
1 ml syropu zawiera 1,5 mg cytrynian butamiratu. 5 ml syropu zawiera 7,5 mg cytrynian butamiratu. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Butamirat hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym.

KIEDY STOSUJE SIĘ SINECOD

Lek jest stosowany w objawowym leczeniu kaszlu różnego pochodzenia.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż 5-7 dni.
SINECOD - KROPLE
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku powyżej 3 lat: 25 kropli 4 razy na dobę.
Dzieci po ukończeniu 1. roku życia do 3 lat: 15 kropli 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 miesięcy do ukończenia 1. roku życia: 10 kropli 4 razy na dobę.
U dzieci w wieku od 2. miesiąca życia do 2 lat Sinecod krople można stosować tylko na zalecenie lekarza. Leku Sinecod krople nie należy stosować u dzieci poniżej 2. miesiąca życia.
SINECOD - SYROP
Dorośli
15 ml syropu 4 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę.
Leku Sinecod syrop nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Sposób podawania
Do opakowania syropu dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie 5 ml, 10 ml i 15 ml syropu.

KIEDY SINECOD NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (butamirat) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Butamiratu nie należy stosować jednocześnie z lekami wykrztuśnymi, ze względu na hamowanie odruchu kaszlowego.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, nudności, biegunka, pokrzywka.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić następujące objawy: senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy i obniżenie ciśnienia tętniczego.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może powodować senność. Jeżeli będzie on stosowany przez młodzież lub dorosłych należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Dzieci stosujące lek powinny unikać jazdy na rowerze lub hulajnodze.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych