LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Landulosin (Dutasteride + Tamsulosin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Landulosin (Rp) kapsułki twarde 0,5 mg + 0,4 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,70 Cena 100% (zł): 37,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Landulosin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

G.L. Pharma GmbH

Co zawiera Landulosin?

Lek Landulosin występuje w postaci kapsułek i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 0,5 mg dutasterydu i 0,4 mg chlorowodorku tamsulosyny. Lek zawiera lecytynę sojową i glikol propylenowy.

Jak działa Landulosin?

Lek Landulosin zawiera 2 substancje czynne: dutasteryd i tamsulosynę. Dutasteryd zmniejsza wytwarzanie hormonu dihydrotestosteronu, co powoduje zmniejszenie gruczołu krokowego i złagodzenie objawów; w wyniku tego działania dutasteryd zmniejsza ryzyko ostrego zatrzymania moczu i konieczności operacji chirurgicznej. Tamsulosyna rozluźnia mięśnie w obrębie gruczołu krokowego, co ułatwia przepływ moczu i powoduje szybkie złagodzenie objawów.

Kiedy stosować Landulosin?

Lek Landulosin jest stosowany u mężczyzn w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (powiększonego gruczołu krokowego, czyli prostaty), który jest spowodowany nadmiernym wytwarzaniem hormonu dihydrotestosteronu.

Jak stosować Landulosin?

Dawkowanie leku Landulosin i czas leczenia ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Landulosin należy przyjmować 30 minut po tym samym posiłku każdego dnia. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy żuć, rozgryzać ani otwierać. Kontakt z zawartością kapsułek może spowodować ból w jamie ustnej lub ból gardła.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Landulosin?

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną kapsułkę o zwykłej porze.

Kiedy Landulosin nie może być stosowany?

Leku Landulosin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (dutasteryd i tamsulosynę), inne leki z grupy inhibitorów 5-alfa-reduktazy (do której należy dutasteryd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję.
Lek Landulosin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Landulosin?

Przed przepisaniem leku Landulosin lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i podejmie decyzję, czy lek można zastosować u danego pacjenta. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli w trakcie leczenia pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. W leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego konieczne będą badania kontrolne, które ustali lekarz. Lek Landulosin może mieć wpływ na ciśnienie krwi i wywoływać zawroty głowy lub rzadko omdlenie - w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, kiedykolwiek podczas leczenia, należy usiąść lub położyć się i poczekać na ustąpienie objawów. Jeśli u pacjenta planowany jest chirurgiczny zabieg usunięcia zaćmy, należy przed operacją poinformować okulistę o stosowaniu aktualnie lub w przeszłości leku Landulosin albo innego leku zawierającego tamsulosynę. Kobietom, dzieciom i młodzieży nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku Landulosin, ponieważ substancja czynna może wchłaniać się przez skórę; w przypadku kontaktu leku ze skórą, zanieczyszczoną powierzchnię należy jak najszybciej umyć wodą z mydłem.

Jak stosować Landulosin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Landulosin w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Landulosin nie wolno stosować u kobiet. Kobietom w ciąży (lub mogącym być w ciąży) nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku. Dutasteryd zawarty w leku wchłania się przez skórę i może zaburzyć rozwój dziecka płci męskiej (szczególne ryzyko istnieje w trakcie pierwszych 16 tygodni ciąży). Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli kobieta w ciąży miała kontakt z lekiem Landulosin. Jeśli partnerka jest w ciąży lub może być w ciąży należy unikać narażania jej na kontakt z nasieniem mężczyzny stosującego lek Landulosin.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Landulosin?

Lek Landulosin powoduje szereg działań niepożądanych, które są szczegółowo przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Landulosin i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej (np. wysypka skórna, pokrzywka, obrzęk powiek, twarzy, warg, rąk lub nóg) albo objawy ciężkich reakcji skórnych (np. rozległa wysypka z pęcherzami i łuszczącą się skórą, szczególnie w okolicy ust, nosa, oczu i narządów płciowych).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Landulosin?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Landulosin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Landulosin może niekiedy powodować zawroty głowy, co może mieć wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - jeśli wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Landulosin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner