Dodaj do mojego indeksu leków »

Nicorette Cool Berry (Nicotine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Nicorette Cool Berry (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1 mg/dawkę 1 dozownik - 150 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 58,90 Cena 100% (zł): 58,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nicorette Cool Berry

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

McNeil AB

CO ZAWIERA NICORETTE COOL BERRY

1 dawka dostarcza 1 mg nikotyny. Lek zawiera małą ilość alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę) oraz glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek ułatwia odzwyczajenie się od palenia tytoniu.

KIEDY STOSUJE SIĘ NICORETTE COOL BERRY

Lek jest stosowany, aby pomóc rzucić palenie osobom, które chcą zerwać z nałogiem.
Aby zwiększyć szanse na udany wynik próby zaprzestania palenia, należy również korzystać z porad i wsparcia psychoterapeutycznego.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Podczas stosowania leku Nicorette Spray należy całkowicie zaprzestać palenia.
Dorośli
Zalecany schemat stosowania leku jest następujący:
Etap 1: tygodnie 1-6
Zastosować 1 lub 2 dawki leku w momencie pojawienia się chęci zapalenia papierosa lub pojawienia się głodu nikotynowego. Najpierw zastosować 1 dawkę, a następnie, jeśli głód nikotynowy nie ustąpi w ciągu kilku minut, drugą dawkę. Jeśli konieczne są dwie dawki, następnym razem można zastosować od razu 2 kolejne dawki. Dla większości osób palących oznacza to 1 lub 2 dawki co 30 minut do 1 godziny.
Etap 2: tygodnie 7-9
Należy rozpocząć zmniejszanie liczby dawek w ciągu doby. Przed końcem 9. tygodnia pacjent powinien stosować połowę średniej liczby dawek stosowanych w 1 etapie.
Etap 3: tygodnie 10-12Należy nadal zmniejszać liczbę dawek stosowanych w ciągu doby, tak aby w 12. tygodniu nie stosować więcej niż 4 dawki na dobę. Kiedy liczba dawek w ciągu doby zostanie zmniejszona do 2-4, należy zaprzestać używania leku.
Po zakończeniu leczenia nadal może występować chęć zapalenia papierosa. Nie należy wyrzucać pozostałego leku, ponieważ głód nikotynowy może pojawić się nagle. Jeśli pojawi się głód nikotynowy, należy zastosować 1 dawkę lub 2, jeśli jedna nie spowoduje poprawy w ciągu kilku minut.
Zazwyczaj należy stosować lek przez 3 miesiące, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Jeśli pacjent musi stosować lek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy skonsultować się z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny stosować leku.
Sposób użycia
Podczas podawania aerozolu do stosowania w jamie ustnej nie należy jeść ani pić.

KIEDY NICORETTE COOL BERRY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (nikotynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat ani u osób niepalących.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: bólu w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa) lub objawów dławicy piersiowej w spoczynku, choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca, niewyrównanego nadciśnienia tętniczego, przebytego niedawno (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) zawału serca lub udaru mózgu, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, zapalenia przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, guza chromochłonnego nadnerczy, ciężkiej lub średnio nasilonej choroby wątroby, ciężkiej choroby nerek, wystąpienia kiedykolwiek reakcji alergicznych, takich jak obrzęk warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywka.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków; klozapiny, teofiliny, takryny, ropinirolu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Najlepiej aby kobieta ciężarna zaprzestała palenia bez stosowania leków zawierających nikotynę. Jeśli to się nie uda, stosowanie leku można rozpocząć dopiero po konsultacji z lekarzem. Leku nie należy przyjmować w trakcie karmienia piersią. Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku, należy go stosować bezpośrednio po karmieniu i nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem karmienia.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo często mogą wystąpić: czkawka, ból głowy, nudności, podrażnienie gardła. Często: reakcje miejscowe, takie jak uczucie pieczenia, zapalenie jamy ustnej, zmiany odczuwania smaku, suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny, uczucie niestrawności, ból lub dyskomfort w jamie brzusznej, wymioty, wzdęcia lub biegunka, uczucie zmęczenia, nadwrażliwość, mrowienie. Niezbyt często: dolegliwości w obrębie nosa, takie jak niedrożność, kichanie, wyciek z nosa, skurcz oskrzeli lub duszność, ucisk w gardle, zaczerwienienie skóry lub zwiększone pocenie, reakcje w obrębie jamy ustnej, takie jak uczucie mrowienia jamy ustnej, zapalenie języka, owrzodzenie jamy ustnej, uszkodzenie śluzówki jamy ustnej lub zmiana brzmienia głosu, ból jamy ustnej i gardła, odbijanie, krwawienie z dziąseł, kołatanie serca, przyspieszenie rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, wysypka, świąd skóry, niezwykłe sny, dyskomfort i ból w klatce piersiowej, osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: trudności w przełykaniu, zmniejszone czucie w jamie ustnej, odruch wymiotny. Mogą także wystąpić: niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie, suchość w gardle, dyskomfort w obrębie żołądka, ból warg, zaburzenia rytmu serca, zaczerwienienie skóry, reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy i jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy lub anafilaksja).

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania obejmują: nudności, wymioty, zwiększone wydzielanie śliny, ból brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niskie ciśnienie tętnicze, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść naczyniowa i drgawki.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych