Aktualności serwisu LekInfo24.pl

Co nowego na nowej liście refundacyjnej od września 2019?

Minister Zdrowia opublikował wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2019 r.Minister Zdrowia opublikował wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2019 r. 

Serwis LekInfo24 został zaktualizowany 1 września 2019 r. o nowe dane dotyczące refundacji leków.

Od dnia 1 września 2019 r. obowiązujeł nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W opublikowanym wykazie są nowe leki, niektóre zostały usunięte, do części leków zostały dodane nowe wskazania do refundacji, dla części leków zostały wprowadzone zmiany w cenach oraz w limitach, co może spowodować zmianę dopłaty pacjenta. Zawsze pamiętajmy o sprawdzeniu 100% ceny leku oraz ceny jego pełnopłatnych odpowiedników. 

Jakie są zmiany na nowej liście w stosunku do poprzedniej listy leków refundowanych? 

Na nowej liście refundacyjnej znajduje się 140 nowych pozycji (łącznie dla refundacji aptecznej, programów lekowych i chemioterapii), większość z nich to odpowiedniki leków już refundowanych. Wrześniowa lista zmniejszy się o 36 pozycji w stosunku do poprzedniej, dla których refundacja nie będzie kontynuowana lub podmioty wystąpiły z wnioskiem o skrócenie decyzji refundacyjnej.
  • Dla 638 pozycji od 1 września obniżą się dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 927,87 zł). Ta wysoka obniżka dopłaty dotyczy leku Valcyte (Walgancyklowir) - roztwór doustny, dla którego dopłata zmniejszy się z 931,07 zł do 3,20 zł.
  • Dla 473 pozycji wzrosną dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 195,23 zł). Największe podwyżki dopłaty będą dotyczyły leku Strattera (Atomoksetyna) w związku z pojawieniem się pierwszego refundowanego odpowiednika tego leku.
Jakie są nowości na liście aptecznej?
  • Briviact (zawierający Brywaracetam) w 2 postaciach, który od 1 września będzie refundowany z odpłatnością ryczałtową w następującym wskazaniu „Terapia dodana u chorych powyżej 16. roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej” – opłata pacjenta po refundacji 3,20 zł;
  • Refundowane będą również kolejne produkty stosowane w nadreaktywności pęcherza moczowego, zawierające solifenacynę (od 1 września łącznie będzie 7 produktów zawierających tę substancję) oraz agomelatynę (od 1 września - łącznie 8 produktów z tą substancją).
  • Trimbow (zawierający 3 substancje czynne: Beklometazon + Formoterol + Bromek glikopironium), który będzie refundowany z odpłatnością 30% we wskazaniu „Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta-2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta-2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych” – opłata pacjenta po refundacji 91,19 zł;
  • Enstilar w postaci pianki na skórę (zawierający 2 substancje czynne: Kalcypotriol + Betametazon) refundowany z opłatnością 30% w „Leczeniu miejscowym łuszczycy zwyczajnej u dorosłych” - opłata pacjenta po refundacji 62,19 zł;
  • Ezehron Duo w 3 zestawieniach dawek - pierwszy lek złożony zawierający 2 substancje Rozuwastatyna + Ezetymib, który od 1 września będzie refundowany z odpłatnością 30% we wskazaniu: „Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii”.
Spośród wymienionych powyżej, leki TrimbowEzehron Duo będą również refundowane bezpłatnie dla osób powyżej 75. roku życia (lista 75plus).

Jakie są nowości w programach lekowych?

Do programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” zostały dołączone 2 leki: Olumiant (Baricytynib) i Xeljanz (Tofacytynib) - obok tocilizumabu i rytuksymabu dostępnych w ramach tego programu.

Lek Stelara (Ustekinumab) dostępny dotychczas w programie lekowym „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej” od 1 września będzie także refundowany w ramach programu „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)”
.

Od 1 września zostanie wprowadzony nowy program lekowy „Leczenie choroby Fabry’ego”, a w nim 2 produkty lecznicze: Replagal (Agalzydaza alfa) i Fabrazyme (Agalzydaza beta).

Nowością jest program „Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa” z refundowanym lekiem  Humira (Adalimumab).

Jakie są zmiany w programach lekowych dla pacjentów z nowotworami w tym pacjentek z rakiem piersi?
  • Od 1 września będzie refundowany w programach lekowych i chemioterapii pierwszy odpowiednik leku MabThera (Rytuksymab) – Blitzima.
  • rozszerzenie dotychczasowego programu lekowego „Leczenie raka piersi” o 2 nowe leki Ibrance (Palbocyklib) i Kisqali (Rybocyklib);
  • wprowadzenie nowego programu lekowego „Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem”, w którym refundowane będą leki Perjeta (Pertuzumab) i Herceptin (Trastuzumab).
Serwis LekInfo24 został zaktualizowany 1 wrzesnia 2019 r. o nowe dane dotyczące refundacji leków. Zapraszamy do korzystania z serwisu LekInfo24, znajdziecie w nim Państwo szybko i łatwo wszystkie informacje potrzebne do wybrania odpowiedniego leku. 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia. Opracowanie: redakcja LekInfo24.