LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Alermed (Cetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Alermed (Rp) tabletki powlekane 10 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,00 Cena 100% (zł): 11,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alermed (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 5,70 / 5,70 Cena 100% (zł): 14,91 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alermed

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ALERMED?

1 tabletka powlekana Alermed zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Tabletkę można podzielić na 2 równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa alermed?

Cetyryzyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

kiedy stosować alermed?

Lek Alermed jest wskazany w leczeniu: przewlekłego alergicznego zapalenia śluzówki nosa, sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa (katar sienny), alergicznego zapalenia spojówek, przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

jak stosować alermed?

Dawkowanie leku Alermed, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Alermed można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku alermed?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy alermed nie może być stosowany?

Leku Alermed nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (cetyryzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub hydroksyzynę i pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków). Lek Alermed nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku alermed?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alermed lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Zaleca się unikać przyjmowania leku Alermed jednocześnie z alkoholem. Lek Alermed może wpływać na wyniki testów skórnych - należy je przeprowadzać po upływie 3 dni od odstawienia leku Alermed.

jak stosować alermed z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować alermed w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Alermed u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku alermed?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Alermed, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku alermed?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy alermed wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po zastosowaniu leku Alermed w zalecanej dawce nie wykazano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną. Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny po zastosowaniu leku Alermed powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na lek.

jak przechowywać alermed?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl