LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja GRUDZIEŃ 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

AlleMax (Cetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
AlleMax (OTC) tabletki powlekane 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,00 Cena 100% (zł): 9,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

AlleMax

Informacja dla pacjenta

Dr. Max Pharma s.r.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. 1 tabletka zawiera 53,5 mg laktozy jednowodnej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Wskazania

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i starsze:
- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa;
- w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
10 mg (1 tabletka) raz na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 mg (pół tabletki) dwa razy na dobę. Nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.
Osoby w podeszłym wieku
Brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki preparatu u osób w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Dawkę należy dostosować w zależności od klirensu kreatyniny: klirens 50-79 ml/min - 10 mg raz na dobę; klirens 30-49 ml/min - 5 mg raz na dobę; klirens < 30 ml/min - 5 mg co drugi dzień; schyłkowa niewydolność nerek, pacjenci dializowani (klirens kreatyniny < 10 ml/min) - stosowanie przeciwwskazane. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie klirensu nerkowego, wieku oraz masy ciała pacjenta.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać, popijając szklanką płynu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży lub kobietom karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: senność, zmęczenie, zawroty głowy, ból głowy. W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie OUN. Zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości błony śluzowej jamy ustnej. Zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększeniem stężenia bilirubiny.

UWAGI
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem. Preparat może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych - zaleca się odstawienie preparatu na 3 dni przed wykonaniem testów.
Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny nie powinni stosować dawek większych niż zalecane oraz powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na preparat. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na OUN, może dodatkowo osłabiać zdolność reagowania i koncentracji.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl