LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Bortezomib SUN (Bortezomib)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Bortezomib SUN (Rpz) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3,5 mg 1 fiolka
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Bortezomib SUN

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Co zawiera lek Bortezomib SUN?

Lek Bortezomib SUN występuje w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Lek jest dostępny na receptę.
1 fiolka zawiera 3,5 mg bortezomibu (w postaci estru mannitolu i kwasu boronowego).

Jak działa lek Bortezomib SUN?

Substancją czynną leku jest bortezomib, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami proteasomów. Jest to lek przeciwnowotworowy.

Kiedy stosować lek Bortezomib SUN?

Lek Bortezomib SUN jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu krwi) u osób dorosłych:
- u których choroba nasiliła się po co najmniej jednej wcześniejszej terapii i u których przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych był nieudany lub nie było możliwości jego przeprowadzenia (u tych pacjentów lek Bortezomib SUN jest stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną lub deksametazonem);
- wcześniej nieleczonych, których nie można poddać chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepem krwiotwórczych komórek macierzystych (u tych pacjentów lek Bortezomib SUN jest stosowany w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem);
- wcześniej nieleczonych, które zostaną poddane chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepem krwiotwórczych komórek macierzystych (u tych pacjentów lek Bortezomib SUN jest stosowany w skojarzeniu z deksametazonem lub z deksametazonem z talidomidem).
Lek Bortezomib SUN jest stosowany także w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza (innego nowotworu krwi) u nieleczonych osób dorosłych, u których nie można wykonać przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych. W leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza lek Bortezomib Sun jest stosowany w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem.

Jak stosować lek Bortezomib SUN?

Dawkowanie leku Bortezomib SUN ustala lekarz na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.

Sposób podawania

Lek będzie podawany przez fachowy personel medyczny. Lek Bortezomib SUN dostępny w dawce 3,5 mg może być podawany we wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnym. Wstrzyknięcie dożylne trwa 3-5 sekund. Wstrzyknięcie podskórne podaje się w udo lub brzuch.

Kiedy lek Bortezomib SUN nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (bortezomib), boron lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek nie może być stosowany u pacjentów z ciężkimi chorobami płuc lub serca.
Lek Bortezomib SUN nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Bortezomib SUN?

Leczenie będzie rozpoczęte i kontynuowane pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Lekarz musi przeanalizować przeciwwskazania i środki ostrożności związane z prowadzoną terapią zanim podejmie decyzję o zastosowaniu leku Bortezomib SUN. U pacjenta będą wykonywane regularne badania krwi przed i w trakcie leczenia lekiem Bortezomib SUN, aby kontrolować liczbę krwinek. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku.

Jak stosować lek Bortezomib SUN z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Bortezomib SUN w ciąży i okresie karmienia piersią?

Decyzję o ewentualnym zastosowaniu leku Bortezomib SUN w okresie ciąży podejmuje lekarz. W trakcie stosowania leku Bortezomib SUN pacjentki nie powinny karmić piersią. Zarówno mężczyźni jak i kobiety leczeni lekiem Bortezomib SUN muszą stosować skuteczną antykoncepcję w czasie oraz do 3 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Bortezomib SUN?

Działania niepożądane powiązane z terapią lekiem Bortezomib SUN są opracowane w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi tego leku są: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, uczucie zmęczenia, uczucie osłabienia, gorączka, niska liczba płytek krwi, niedokrwistość, niska liczba białych krwinek, uszkodzenia nerwów w ramionach i nogach, ból głowy, drętwienie lub mrowienie, utrata apetytu, trudności z oddychaniem, wysypka, półpasiec, ból mięśni i kości. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Bortezomib SUN wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Leczeniu lekiem Bortezomib SUN mogą towarzyszyć takie objawy, jak zmęczenie, zawroty głowy, omdlenia i niewyraźne widzenie - jeśli pojawią się takie objawy nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub urządzeń (należy zachować ostrożność nawet jeśli objawy nie występują).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Bortezomib SUN - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem