LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Velcade (Bortezomib)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Velcade (Rpz) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg 1 fiolka
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Velcade (Rpz) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3,5 mg 1 fiolka
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Velcade

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Janssen-Cilag International N.V.

Co zawiera lek Velcade?

Lek Velcade występuje w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w dwóch dawkach. Lek jest dostępny na receptę.
1 fiolka zawiera 1 mg lub 3,5 mg bortezomibu (w postaci estru mannitolu i kwasu boronowego).

Jak działa lek Velcade?

Substancją czynną leku jest bortezomib, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami proteasomów. Jest to lek przeciwnowotworowy.

Kiedy stosować lek Velcade?

Lek Velcade jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu krwi) u osób dorosłych:
- u których choroba uległa nasileniu po zastosowaniu co najmniej jednego wcześniejszego innego leczenia i u których przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych był nieudany lub nie było możliwości jego przeprowadzenia (u tych pacjentów lek stosuje się samodzielnie lub razem z pegylowaną liposomalną doksorubicyną lub deksametazonem);
- wcześniej nieleczonych, które nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepem krwiotwórczych komórek macierzystych (u tych pacjentów lek stosuje się w połączeniu z melfalanem i prednizonem);
- wcześniej nieleczonych, które kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepem krwiotwórczych komórek macierzystych (u tych pacjentów lek stosuje się w połączeniu z deksametazonem lub z deksametazonem z talidomidem).
Lek Velcade stosuje się również w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza (nowotworu krwi) u osób dorosłych, które nie otrzymały wcześniej leczenia przeciwnowotworowego i u których nie można wykonać przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych (w tym przypadku lek stosuje się w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem).

Jak stosować lek Velcade?

Lekarz określa dawkę leku Velcade w zależności od wzrostu i masy ciała pacjenta.

Sposób podawania

Lek będzie podawany przez fachowy personel medyczny. Lek Velcade w obu dawkach jest podawany we wstrzyknięciu dożylnym. Lek Velcade w dawce 3,5 mg można również podawać we wstrzyknięciu podskórnym w udo lub brzuch.

Kiedy lek Velcade nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (bortezomib), boron lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie wolno stosować u pacjentów z ciężkimi chorobami płuc lub serca.
Lek Velcade nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Velcade?

Leczenie rozpocznie lekarz z doświadczeniem w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i podejmie decyzję o wprowadzeniu leczenia. Przed i w trakcie leczenia lekiem Velcade u pacjenta będą przeprowadzane regularne badania krwi w celu kontroli liczby krwinek. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem tego leku.

Jak stosować lek Velcade z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Velcade w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości zastosowania leku Velcade u kobiet w ciąży. Zarówno mężczyźni jak i kobiety otrzymujący ten lek muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie oraz do 3 miesięcy po zakończonym leczeniu. Pacjentki nie powinny karmić piersią w trakcie stosowania leku Velcade.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Velcade?

Działania niepożądane powiązane z terapią lekiem Velcade są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęstsze działania niepożądane tego leku to: nudności, biegunka, zaparcia, wymioty, uczucie zmęczenia, osłabienie, gorączka, niska liczba płytek krwi, niedokrwistość, neutropenia, uszkodzenia nerwów w ramionach i nogach, ból głowy, drętwienie lub mrowienie, zmniejszony apetyt, trudności z oddychaniem, wysypka, półpasiec, ból mięśni i kości. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Velcade wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Velcade może powodować zmęczenie, zawroty głowy, omdlenia i niewyraźne widzenie - w razie wystąpienia takich objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub urządzeń (nawet jeśli objawy nie występują, wciąż należy zachować ostrożność).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Velcade - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem