Donecept (Donepezil, Donepezyl) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Donecept (Donepezil, Donepezyl) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Donecept (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 7,24 / 7,24 Cena 100% (zł): 20,44 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Donecept: tabletki powlekane (5 mg) 28 szt.

Actavis Group PTC ehf.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciw otępieniu - inhibitor acetylocholinesterazy.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu. 1 tabletka zawiera 92,5 mg laktozy.

WSKAZANIA
Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

DAWKOWANIE
Leczenie powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno zostać postawione w oparciu o zaakceptowane wytyczne (np. DSM IV, ICD 10). Terapia donepezylem powinna być rozpoczynana, jeśli opiekun pacjenta będzie mógł nadzorować regularne przyjmowanie preparatu przez chorego. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować tak długo, jak występują korzyści z leczenia dla pacjenta. Dlatego konieczna jest regularna ocena kliniczna działania donepezylu. Przerwanie leczenia należy rozważyć wtedy, gdy nie stwierdza się już działania leczniczego. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Po odstawieniu leczenia obserwuje się stopniowe ustępowanie korzystnych efektów działania donepezylu.
Dorośli, osoby w podeszłym wieku
Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg na dobę (w jednorazowej dawce). Dawkę 5 mg powinno się utrzymywać przez okres co najmniej 1 miesiąca, co pozwala na wystarczającą ocenę skuteczności leczenia i uzyskanie stężenia stacjonarnego chlorowodorku donepezylu. Po jednomiesięcznej ocenie klinicznej leczenia dawką 5 mg na dobę, dawka preparatu może zostać zwiększona do 10 mg na dobę (w jednorazowej dawce). Maksymalna zalecana dawka dobowa to 10 mg. Dawki większe niż 10 mg na dobę nie były przebadane klinicznie.
Dzieci i młodzież
Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
W związku ze zwiększoną ekspozycją u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, dawka powinna być zwiększana w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ten sam schemat dawkowania należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ w tych warunkach klirens chlorowodorku donepezylu nie jest zakłócony.
Sposób podawania
Lek powinien być przyjmowany wieczorem, bezpośrednio przed snem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciąża.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie wolno stosować podczas ciąży. Kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: biegunka, nudności; ból głowy. Często: częste przeziębienia; jadłowstręt; omamy, pobudzenie, zachowania agresywne; omdlenia, zawroty głowy, bezsenność; wymioty, zaburzenia żołądkowe; wysypka, świąd; kurcze mięśni; nietrzymanie moczu; uczucie zmęczenia, ból; wypadki. Niezbyt często: napady padaczkowe; bradykardia; krwawienia z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; nieznaczne zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy.

UWAGI
Donepezyl ma słaby lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Otępienie może powodować upośledzenie zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ponadto donepezyl może powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub w trakcie zmiany dawki. Z tego powodu lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność pacjenta stosującego donepezyl do prowadzenia pojazdów lub obsługi skomplikowanych maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychDonecept (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 13,01 / 13,01 Cena 100% (zł): 39,41 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Donecept (import równoległy) (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,95 / 9,95 Cena 100% (zł): 33,17 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Donecept (import równoległy) (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 8,42 / 8,42 Cena 100% (zł): 28,07 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Donecept (import równoległy) (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 8,76 / 8,76 Cena 100% (zł): 29,20 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie