LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ebixa (Memantine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ebixa (Rpz) tabletki powlekane 10 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 140,00 Cena 100% (zł): 140,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ebixa

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

H. Lundbeck A/S

Co zawiera Ebixa?

Lek Ebixa występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku memantyny. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Jak działa Ebixa?

Memantyna jest lekiem przeciw otępieniu z grupy leków nazywanych antagonistami receptorów NMDA. Poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

Kiedy stosować lek Ebixa?

Lek Ebixa jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jak stosować lek Ebixa?

Dawkowanie leku Ebixa i czas trwania terapii określa lekarz. Lek musi być przyjmowany regularnie o tej samej porze każdego dnia, gdyż tylko wtedy leczenie będzie skuteczne. Osoba opiekująca się pacjentem musi stale nadzorować przyjmowanie leku przez pacjenta.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ebixa?

W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć lek, powinien przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Ebixa nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (memantynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Ebixa nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ebixa?

Przed przepisaniem leku Ebixa lekarz oceni stopień zaawansowania choroby Alzheimera u danego pacjenta. Po ocenie przeciwwskazań i środków ostrożności lekarz podejmie decyzję o jego zastosowaniu. Lekarz prowadzący będzie regularnie oceniał przebieg leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Jeśli pacjent ostatnio zmienił dietę lub planuje takie zmiany (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską), powinien poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczna modyfikacja dotychczasowego dawkowania leku Ebixa.

Jak stosować lek Ebixa z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak amantadyna (do leczenia choroby Parkinsona), ketamina (stosowana jako lek znieczulający), dekstrometorfan (stosowany do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Czy można stosować lek Ebixa w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie zaleca się podawania leku Ebixa kobietom w ciąży. Kobiety przyjmujące lek Ebixa nie powinny karmić piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ebixa?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie terapii lekiem Ebixa, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ebixa?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Ebixa wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Choroba Alzheimera może nie pozwalać na bezpieczne prowadzenie samochodu i obsługiwanie maszyn. Lek Ebixa może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

Jak przechowywać lek Ebixa?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner