LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Zenmem (Memantine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Zenmem (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,20 Cena 100% (zł): 24,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zenmem (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,50 Cena 100% (zł): 36,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zenmem (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 52,00 Cena 100% (zł): 52,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Zenmem

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zentiva k.s.

Co zawiera Zenmem?

Lek Zenmem występuje w postaci tabletek rozpadających się w jamie ustnej w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg lub 20 mg chlorowodorku memantyny. Tabletek rozpadających się w jamie ustnej nie można dzielić. Lek zawiera laktozę - pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku. Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

Jak działa Zenmem?

Memantyna jest lekiem przeciw otępieniu z grupy leków nazywanych antagonistami receptorów NMDA. Poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

Kiedy stosować Zenmem?

Lek Zenmem jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jak stosować Zenmem?

Dawkowanie leku Zenmem i czas leczenia lekarz ustala indywidualnie. Lek należy przyjmować regularnie, każdego dnia o tej samej porze, zapewniając w ten sposób skuteczność leczenia. Osoba opiekująca się pacjentem musi stale nadzorować przyjmowanie leku przez pacjenta.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy umieścić na języku zaraz po wyjęciu z opakowania. Tabletka szybko się rozpada i może być połknięta bez popijania wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Zenmem?

W sytuacji gdy pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Zenmem nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (memantynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nie zaleca się podawania leku Zenmem dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Zenmem?

Przed przepisaniem leku Zenmem lekarz oceni stopień zaawansowania choroby Alzheimera u danego pacjenta oraz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Po podjęciu decyzji o stosowaniu leku lekarz będzie regularnie oceniał przebieg leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Jeśli pacjent w ostatnim czasie zmienił dietę lub planuje taką zmianę (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską), powinien poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczna modyfikacja dotychczasowego dawkowania leku Zenmem.

Jak stosować Zenmem z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Podczas leczenia memantyną należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak: amantadyna (do leczenia choroby Parkinsona), ketamina (stosowana jako lek znieczulający), dekstrometorfan (stosowany do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Czy można stosować Zenmem w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie jest zalecane stosowanie leku Zenmem u kobiet ciężarnych. Kobiety przyjmujące lek Zenmem nie powinny karmić piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Zenmem?

Działania niepożądane związane z leczeniem lekiem Zenmem są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Zenmem?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Zenmem wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Choroba Alzheimera może nie pozwalać na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek Zenmem może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w związku z tym prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

Jak przechowywać Zenmem?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy dotykać tabletek wilgotnymi rękoma, ponieważ tabletki mogą się rozpaść.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner