LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Marixino (Memantine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Marixino (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 62,00 Cena 100% (zł): 62,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Marixino (Rp) tabletki powlekane 10 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 122,00 Cena 100% (zł): 122,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Marixino

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

Co zawiera Marixino?

Lek Marixino występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku memantyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Jak działa Marixino?

Memantyna jest lekiem przeciw otępieniu z grupy leków nazywanych antagonistami receptorów NMDA. Poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

Kiedy stosować Marixino?

Lek Marixino jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jak stosować Marixino?

Dawkowanie leku Marixino i długość leczenia ustala lekarz. Lek musi być przyjmowany regularnie codziennie o tej samej porze, aby leczenie było skuteczne. Osoba opiekująca się pacjentem musi stale nadzorować przyjmowanie leku przez pacjenta.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Marixino?

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Marixino nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (memantynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Marixino nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Marixino?

Przed przepisaniem leku Marixino lekarz oceni stopień zaawansowania choroby Alzheimera u danego pacjenta. Po analizie przeciwwskazań i środków ostrożności zadecyduje czy możliwe jest jego zastosowanie. Lekarz prowadzący będzie regularnie oceniał przebieg leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Jeśli pacjent zmienił ostatnio lub planuje zmienić dietę (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską), powinien poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczne zmodyfikowanie dotychczasowego dawkowania leku Marixino.

Jak stosować Marixino z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak amantadyna (do leczenia choroby Parkinsona), ketamina (stosowana jako lek znieczulający), dekstrometorfan (stosowany do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Czy można stosować Marixino w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie zaleca się stosowania leku Marixino u kobiet w ciąży. Kobiety przyjmujące lek Marixino nie powinny karmić piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Marixino?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Marixino, są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Marixino?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Marixino wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Choroba Alzheimera może wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Substancja zawarta w leku - memantyna - może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, dlatego prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

Jak przechowywać Marixino?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner