Dodaj do mojego indeksu leków »

Lirra Gem (Levocetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Lirra Gem (OTC) tabletki powlekane 5 mg 7 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lirra Gem

Informacja dla pacjenta

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. 1 tabletka zawiera 60,27 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki.

DAWKOWANIE
Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej
Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana).
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana). U dzieci w wieku od 2 do 6 lat nie jest możliwe dostosowanie dawki leku w postaci tabletek powlekanych; zaleca się stosowanie preparatów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Nie zaleca się podawania lewocetyryzyny niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak danych dotyczących tej populacji.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Dostosowanie dawki u pacjentów wyłącznie z zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz z zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowywanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U dorosłych pacjentów odstępy między kolejnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek. Modyfikacja dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jest zależna od wartości klirensu kreatyniny: klirens 50-79 ml/min - 5 mg raz na dobę; klirens 30-49 ml/min - 5 mg co 2 dni; klirens 10-30 ml/min - 5 mg co 3 dni; klirens < 10 ml/min - podawanie leku jest przeciwwskazane. U dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie, po uwzględnieniu klirensu nerkowego i masy ciała pacjenta. Nie ma szczegółowych danych dotyczących stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.
Czas trwania leczenia
Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występujące rzadziej niż przez 4 dni w tygodniu lub utrzymujące się krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć zgodnie z przebiegiem i historią choroby, a leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu.  W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (z objawami występującymi częściej niż przez 4 dni w tygodniu i utrzymującymi się dłużej niż przez 4 tygodnie) pacjentowi można zaproponować leczenie przez cały okres narażenia na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w postaci tabletek powlekanych obejmuje 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu (cetyryzyny) w leczeniu przewlekłej pokrzywki oraz przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa obejmuje okres do 1 roku.
Sposób podawania
Tabletkę należy połykać w całości, popijając płynem, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Zaleca się, aby dawkę dobową przyjmować w postaci dawki pojedynczej.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy, senność; suchość w jamie ustnej; zmęczenie. Niezbyt często: ból brzucha; osłabienie.

UWAGI
Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania preparatu jednocześnie z alkoholem. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać senność, zmęczenie i osłabienie podczas leczenia lewocetyryzyną. Dlatego pacjenci zamierzający prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny, powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na lek.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych