LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lirra Gem (Levocetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lirra Gem (OTC) tabletki powlekane 5 mg 7 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lirra Gem

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. 1 tabletka zawiera 60,27 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej
Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana).
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana). U dzieci w wieku od 2 do 6 lat nie jest możliwe dostosowanie dawki leku w postaci tabletek powlekanych; zaleca się stosowanie preparatów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Nie zaleca się podawania lewocetyryzyny niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak danych dotyczących tej populacji.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Dostosowanie dawki u pacjentów wyłącznie z zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz z zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowywanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U dorosłych pacjentów odstępy między kolejnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek. Modyfikacja dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jest zależna od wartości klirensu kreatyniny: klirens 50-79 ml/min - 5 mg raz na dobę; klirens 30-49 ml/min - 5 mg co 2 dni; klirens 10-30 ml/min - 5 mg co 3 dni; klirens < 10 ml/min - podawanie leku jest przeciwwskazane. U dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie, po uwzględnieniu klirensu nerkowego i masy ciała pacjenta. Nie ma szczegółowych danych dotyczących stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.
Czas trwania leczenia
Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występujące rzadziej niż przez 4 dni w tygodniu lub utrzymujące się krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć zgodnie z przebiegiem i historią choroby, a leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu.  W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (z objawami występującymi częściej niż przez 4 dni w tygodniu i utrzymującymi się dłużej niż przez 4 tygodnie) pacjentowi można zaproponować leczenie przez cały okres narażenia na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w postaci tabletek powlekanych obejmuje 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu (cetyryzyny) w leczeniu przewlekłej pokrzywki oraz przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa obejmuje okres do 1 roku.
Sposób podawania
Tabletkę należy połykać w całości, popijając płynem, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Zaleca się, aby dawkę dobową przyjmować w postaci dawki pojedynczej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Można rozważyć zastosowanie lewocetyryzyny w okresie ciąży, jeżeli jest to konieczne. Należy zachować ostrożność, przepisując lewocetyryzynę kobietom karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy, senność; suchość w jamie ustnej; zmęczenie. Niezbyt często: osłabienie, bóle brzucha. Po wprowadzeniu preparatu do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane: często - ból głowy, zaburzenia snu, senność, suchość w ustach, zmęczenie; niezbyt często - zaparcia, ból brzucha; częstość nieznana - zwiększony apetyt, agresja, pobudzenie, omamy, depresja, bezsenność, myśli samobójcze, drgawki, parestezje, zawroty głowy, omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych, kołatanie serca, tachykardia, duszność, nudności, wymioty, biegunka, zapalenie wątroby, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, obrzęk naczynioruchowy, trwały wyprysk polekowy, świąd, wysypka, pokrzywka, bóle mięśni, bóle stawów, obrzęk, zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby; nadwrażliwość, w tym anafilaksja.

UWAGI
Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania preparatu jednocześnie z alkoholem. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem zatrzymania moczu (np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ lewocetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu.
Niektórzy pacjenci mogą odczuwać senność, zmęczenie i osłabienie podczas leczenia lewocetyryzyną - pacjenci, którzy zamierzają prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na preparat.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner