LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Xyzal (Levocetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Xyzal (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 14,17 / 14,17 Cena 100% (zł): 26,55 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xyzal (import równoległy) (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,28 / 9,28 Cena 100% (zł): 21,66 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xyzal (import równoległy) (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,51 / 9,51 Cena 100% (zł): 21,89 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xyzal (Rp) tabletki powlekane 5 mg 7 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 5,94 / 5,94 Cena 100% (zł): 8,09 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xyzal (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 18,02 / 18,02 Cena 100% (zł): 26,62 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Xyzal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Vedim Sp. z o.o., Delfarma Sp. z o.o., InPharm Sp. z o.o.

Co zawiera Xyzal?

Lek Xyzal występuje w postaci roztworu doustnego i tabletek. Obie pozycje leku są dostępne na receptę.
Xyzal roztwór doustny
1 ml roztworu doustnego Xyzal zawiera 0,5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.
Xyzal tabletki
1 tabletka powlekana Xyzal zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Xyzal?

Lewocetyryzyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Xyzal?

Lek Xyzal jest stosowany w leczeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa) oraz w leczeniu objawów związanych z pokrzywką.

Jak stosować Xyzal?

Dawkowanie leku Xyzal, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Xyzal można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami. Roztwór doustny można przyjmować nierozcieńczony lub rozcieńczony w szklance wody (do opakowania dołączona jest strzykawka doustna). Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Xyzal?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Kiedy Xyzal nie może być stosowany?

Leku Xyzal nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewocetyryzynę), cetyryzynę, hydroksyzynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Xyzal w postaci roztworu doustnego nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Lek Xyzal w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Xyzal?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xyzal lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Xyzal jednocześnie z alkoholem. Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy należy przerwać stosowanie leku Xyzal na kilka dni przed badaniem - lek Xyzal może wpływać na wyniki testów alergicznych.

Jak stosować Xyzal z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Xyzal w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Xyzal u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Xyzal?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Xyzal, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Xyzal?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Xyzal wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych pacjentów leczonych lekiem Xyzal może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek Xyzal.

Jak przechowywać Xyzal?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Roztworu doustnego nie należy stosować po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama