Dodaj do mojego indeksu leków »

Lirra (Levocetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Lirra (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 5,12 / 5,12 Cena 100% (zł): 13,72 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lirra (Rp) tabletki powlekane 5 mg 56 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,21 / 9,21 Cena 100% (zł): 26,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lirra (Rp) tabletki powlekane 5 mg 84 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 12,65 / 12,65 Cena 100% (zł): 38,43 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lirra

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

CO ZAWIERA LIRRA?

1 tabletka powlekana Lirra zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa lirra?

Lewocetyryzyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

kiedy stosować lek lirra?

Lek Lirra stosuje się w leczeniu objawów reakcji alergicznej związanej z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa) oraz z pokrzywką.

jak stosować lek lirra?

Dawkowanie leku Lirra, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Lirra można przyjmować w trakcie posiłku lub pomiędzy posiłkami. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku lirra?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy poczekać do czasu, kiedy powinna być przyjęta następna dawka i zastosować dawkę zaleconą przez lekarza.

kiedy lek lirra nie może być stosowany?

Leku Lirra nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewocetyryzynę), leki przeciwhistaminowe lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Lirra nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku lirra?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lirra lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Lirra jednocześnie z alkoholem. Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy należy przerwać stosowanie leku Lirra na kilka dni przed badaniem - lek Lirra może wpływać na wyniki testów alergicznych.

jak stosować lek lirra z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować lek lirra w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Lirra u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku lirra?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Lirra, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku lirra?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy lirra wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Lirra może wystąpić senność, ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Jeśli pacjent zamierza prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, zaleca się, aby nie wykonywał tych czynności do momentu, gdy nie pozna swojej reakcji na lek Lirra.

jak przechowywać lek lirra?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych