LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Mibrex (Rivaroxaban)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Mibrex (Rp) tabletki powlekane 2,5 mg 28 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
40,00
Cena
100% (zł):
40,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mibrex (Rp) kapsułki twarde 15 mg 14 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
62,00
Cena
100% (zł):
62,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mibrex (Rp) kapsułki twarde 15 mg 28 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
73,50
Cena
100% (zł):
73,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mibrex (Rp) kapsułki twarde 20 mg 14 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
62,00
Cena
100% (zł):
62,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mibrex (Rp) kapsułki twarde 20 mg 28 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
73,50
Cena
100% (zł):
73,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Mibrex

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera lek Mibrex?

Lek Mibrex to tabletki (1 dawka) i kapsułki (2 dawki), które są dostępne na receptę.

 • Mibrex tabletki
  1 tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję pewnych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku.
 • Mibrex kapsułki
  1 kapsułka twarda zawiera 15 mg lub 20 mg rywaroksabanu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję pewnych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

Jak działa lek Mibrex?

Rywaroksaban należy do grupy leków przeciwzakrzepowych. Jego działanie polega na blokowaniu czynnika krzepnięcia krwi (czynnik Xa) i przez to zmniejszaniu tendencji do tworzenia się zakrzepów krwi.

Kiedy stosować lek Mibrex?

 • Mibrex 2,5 mg
  Lek Mibrex 2,5 mg jest podawany, jeśli u pacjenta zdiagnozowano ostry zespół wieńcowy (stan obejmujący zawał serca i niestabilną dławicę piersiową, ostry ból w klatce piersiowej) oraz stwierdzono podwyższone stężenie biomarkerów sercowych.
  Lek Mibrex 2,5 mg jest również podawany, jeśli u pacjenta zdiagnozowano duże ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi ze względu na chorobę wieńcową lub chorobę tętnic obwodowych, która powoduje objawy.
 • Mibrex 15 mg i 20 mg
  Lek Mibrex 15 mg lub Mibrex 20 mg jest podawany osobom dorosłym w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi w mózgu (udar) i innych naczyniach krwionośnych w organizmie, jeśli u pacjenta występuje migotanie przedsionków niezwiązane z wadą zastawkową. U osób dorosłych lek Mibrex 15 mg lub Mibrex 20 mg jest także podawany w celu leczenia zakrzepów krwi w żyłach nóg (zakrzepica żył głębokich) oraz naczyniach krwionośnych płuc (zatorowość płucna) i zapobiegania ponownemu powstawaniu zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych nóg i (lub) płuc.
  Lek Mibrex 15 mg lub Mibrex 20 mg jest podawany dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat i o masie ciała 30 kg lub więcej w celu leczenia zakrzepów krwi i zapobiegania ponownemu powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach lub w naczyniach krwionośnych płuc, po trwającym co najmniej 5 dni leczeniu początkowym wstrzykiwanymi lekami stosowanymi w leczeniu zakrzepów krwi.

Jak stosować lek Mibrex?

Dawkowanie leku Mibrex w każdym wskazaniu ustala lekarz. Lekarz zadecyduje również jak długo należy kontynuować leczenie. Lek Mibrex będzie przyjmowany z innymi lekami, których dawkowanie także ustali lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku Mibrex bez wcześniejszego omówienia tego z lekarzem; przerwanie leczenia zwiększa ryzyko powstania zakrzepu krwi.

Sposób podawania

Dorośli
Tabletkę lub kapsułkę należy połknąć, najlepiej popijając wodą. Tabletkę można rozgnieść, wymieszać z wodą lub przecierem jabłkowym, bezpośrednio przed jej przyjęciem; w razie potrzeby lekarz może podać rozgniecioną tabletkę leku przez zgłębnik żołądkowy. Zawartość kapsułki można wymieszać z wodą lub przecierem jabłkowym, bezpośrednio przed jej przyjęciem; w razie potrzeby lekarz może podać wysypaną zawartość kapsułki przez zgłębnik żołądkowy.
Dzieci i młodzież
Każdą dawkę należy przyjmować podczas posiłku, popijając napojem (np. wodą lub sokiem). Nie należy dzielić zawartości kapsułki, aby uzyskać część dawki kapsułki. Jeśli konieczna jest mniejsza dawka, należy zastosować inny lek zawierający rywaroksaban w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Dla dzieci i młodzieży, którzy nie są w stanie połknąć całej kapsułki, należy zastosować lek zawierający rywaroksaban w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Jeśli zawiesina doustna nie jest dostępna, można wysypać zawartość kapsułki leku Mibrex i wymieszać z wodą lub przecierem jabłkowym bezpośrednio przed przyjęciem; po przyjęciu tej mieszaniny należy spożyć posiłek. W razie potrzeby lekarz może również podać wysypaną zawartość kapsułki przez zgłębnik żołądkowy.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Mibrex?

 • Mibrex 2,5 mg
  Jeśli pacjent pominął dawkę leku 2,5 mg, powinien przyjąć następną dawkę w ustalonym czasie. Nie należy przyjmować dwóch dawek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
 • Mibrex 15 mg i 20 mg
  Dorośli, dzieci i młodzież: jeśli pacjent przyjmuje 1 kapsułkę 20 mg lub 1 kapsułkę 15 mg raz na dobę i dawka leku została pominięta, należy jak najszybciej przyjąć kapsułkę; nie należy przyjmować więcej niż 1 kapsułkę w ciągu jednego dnia w celu uzupełnienia pominiętej dawki; kolejną kapsułkę należy przyjąć następnego dnia, a potem przyjmować 1 kapsułkę raz na dobę.
  Dorośli: jeśli pacjent przyjmuje 1 kapsułkę 15 mg dwa razy na dobę i dawka leku została pominięta, należy jak najszybciej przyjąć kapsułkę; nie należy przyjmować więcej niż 2 kapsułki 15 mg w ciągu jednego dnia. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę, może przyjąć 2 kapsułki 15 mg w tym samym czasie, aby uzyskać łącznie 2 kapsułki (30 mg) przyjęte w ciągu jednego dnia. Następnego dnia należy kontynuować przyjmowanie jednej kapsułki 15 mg dwa razy na dobę.

Kiedy lek Mibrex nie może być stosowany?

Leku Mibrex nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rywaroksaban) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Mibrex 2,5 mg nie jest zalecany do stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.
Lek Mibrex 15 mg nie jest zalecany dla dzieci o masie ciała poniżej 30 kg.
Lek Mibrex 20 mg nie jest zalecany dla dzieci o masie ciała poniżej 50 kg.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Mibrex?

Przed przepisaniem leku Mibrex konieczny jest wywiad lekarski oraz weryfikacja przez lekarza przeciwwskazań i środków ostrożności związanych z jego stosowaniem. Lekarz zadecyduje o rozpoczęciu terapii tym lekiem i przedstawi zasady kontroli leczenia. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Pacjenci, u których planowany jest zabieg chirurgiczny, muszą ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania leku Mibrex. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przyjmowaniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

Jak stosować lek Mibrex z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Mibrex w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Mibrex nie należy stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią. Jeżeli istnieje ryzyko, że pacjentka może zajść w ciążę, należy zastosować skuteczną metodę antykoncepcji w czasie przyjmowania leku Mibrex. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia, powinna jak najszybciej powiadomić o tym lekarza, który podejmie decyzję o dalszym leczeniu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Mibrex?

Działania niepożądane występujące podczas stosowania leku Mibrex są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Lek Mibrex może powodować krwawienie, które potencjalnie może zagrażać życiu. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Pacjent powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Mibrex wystąpią: objawy krwawienia (np. ból głowy, jednostronny niedowład, wymioty, drgawki, zmniejszenie świadomości, sztywność karku, długie lub nadmierne krwawienie, nietypowe osłabienie, zmęczenie, bladość, zawroty głowy, obrzęk niewiadomego pochodzenia, duszność, ból w klatce piersiowej); objawy ciężkich reakcji skórnych (np. rozległa, ostra wysypka skórna, pojawienie się pęcherzy lub zmian na śluzówkach); objawy ciężkiej reakcji alergicznej (np. obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, pokrzywka, problemy z połykaniem lub oddychaniem, nagłe obniżenie ciśnienia krwi).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Mibrex?

W razie przyjęcia zbyt wielu tabletek/ kapsułek leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Mibrex zwiększa ryzyko krwawienia.

Czy lek Mibrex wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas leczenia lekiem Mibrex mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenia. Pacjenci, u których występują te działania niepożądane, nie powinni prowadzić pojazdów, jeździć na rowerze ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

Jak przechowywać lek Mibrex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek ten nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Rozgniecione tabletki są stabilne w wodzie lub przecierze jabłkowym do 4 godzin.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Mibrex - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Mibrex - powiązane artykuły

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Rywaroksaban jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym nowej generacji. Od kwietnia obecne są na rynku zamienniki jedynego dotychczas preparatu tej substancji.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem