LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Rixacam (Rivaroxaban)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Rixacam (Rp) tabletki powlekane 2,5 mg 56 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
60,00
Cena
100% (zł):
60,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rixacam (Rp) kapsułki twarde 10 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
23,00
Cena
100% (zł):
23,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rixacam (Rp) kapsułki twarde 15 mg 14 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
32,50
Cena
100% (zł):
32,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rixacam (Rp) kapsułki twarde 15 mg 28 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
80,00
Cena
100% (zł):
80,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rixacam (Rp) kapsułki twarde 15 mg 42 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
98,00
Cena
100% (zł):
98,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rixacam (Rp) kapsułki twarde 20 mg 14 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
43,00
Cena
100% (zł):
43,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rixacam (Rp) kapsułki twarde 20 mg 28 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
80,00
Cena
100% (zł):
80,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rixacam

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Adamed Pharma S.A.

Co zawiera lek Rixacam?

Lek Rixacam jest dostępny na receptę w postaci tabletek (1 dawka) oraz w postaci kapsułek (3 dawki).

 • Rixacam tabletki
  1 tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu. Lek zawiera laktozę, dlatego pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinni omówić to z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
 • Rixacam kapsułki
  1 kapsułka zawiera 10 mg, 15 mg lub 20 mg rywaroksabanu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Jak działa lek Rixacam?

Rywaroksaban należy do grupy leków przeciwzakrzepowych. Jego działanie polega na blokowaniu czynnika krzepnięcia krwi (czynnik Xa) i przez to zmniejszaniu tendencji do tworzenia się zakrzepów krwi.

Kiedy stosować lek Rixacam?

 • Rixacam 2,5 mg
  Lek Rixacam w dawce 2,5 mg jest stosowany u pacjentów ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym (stan obejmujący zawał serca i niestabilną dławicę piersiową, ostry ból w klatce piersiowej) oraz stwierdzonym zwiększonym stężeniem biomarkerów sercowych.
  Lek Rixacam w dawce 2,5 mg jest także stosowany u pacjentów ze zdiagnozowanym dużym ryzykiem wystąpienia zakrzepu krwi ze względu na chorobę wieńcową lub chorobę tętnic obwodowych, która powoduje objawy.
 • Rixacam 10 mg
  Lek Rixacam w dawce 10 mg jest stosowany u osób dorosłych, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach, po operacjach wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego.
  Lek Rixacam w dawce 10 mg jest także stosowany, aby leczyć zakrzepy krwi w żyłach w nogach (zakrzepica żył głębokich) oraz naczyniach krwionośnych płuc (zatorowość płucna) i zapobiec ponownemu powstawaniu zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych nóg i (lub) płuc.
 • Rixacam 15 mg i 20 mg
  Lek Rixacam w dawkach 15 mg lub 20 mg jest stosowany u osób dorosłych, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi w mózgu (udar) i innych naczyniach krwionośnych w organizmie, jeśli u pacjenta występuje forma nieregularnego rytmu pracy serca o nazwie migotanie przedsionków niezwiązane z wadą zastawkową.
  Lek Rixacam w dawkach 15 mg lub 20 mg jest także stosowany u osób dorosłych, aby leczyć zakrzepy krwi w żyłach w nogach (zakrzepica żył głębokich) oraz naczyniach krwionośnych płuc (zatorowość płucna) i zapobiec ponownemu powstawaniu zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych nóg i (lub) płuc.
  Lek Rixacam w dawkach 15 mg lub 20 mg jest stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat i o masie ciała 30 kg lub więcej, aby leczyć zakrzepy krwi i zapobiec ponownemu powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach lub w naczyniach krwionośnych płuc, po trwającym co najmniej 5 dni leczeniu początkowym wstrzykiwanymi lekami stosowanymi w leczeniu zakrzepów krwi.

Jak stosować lek Rixacam?

Lekarz ustali dawkowanie leku Rixacam w zależności od wskazania oraz określi czas trwania leczenia. Lek Rixacam będzie przyjmowany z innymi lekami, których dawkę również ustali lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia; w przypadku przerwania przyjmowania tego leku może zwiększyć się ryzyko powstania zakrzepu krwi.

Sposób podawania

Dorośli
Tabletkę lub kapsułkę należy połknąć w całości, najlepiej popijając wodą. Tabletkę można rozgnieść i wymieszać z wodą lub miękkim pokarmem, takim jak przecier jabłkowy, bezpośrednio przed jej przyjęciem; w razie potrzeby lekarz może podać rozgniecioną tabletkę leku przez zgłębnik żołądkowy. Zawartość kapsułki można wymieszać z wodą lub przecierem jabłkowym, bezpośrednio przed jej przyjęciem; w razie potrzeby lekarz może podać zawartość kapsułki przez zgłębnik żołądkowy.
Dzieci i młodzież
Każdą dawkę leku należy przyjmować podczas posiłku, popijając napojem (np. wodą lub sokiem). Nie należy rozsypywać zawartości kapsułki, aby uzyskać części dawki kapsułki. Jeśli konieczna jest mniejsza dawka, należy zastosować inny lek zawierający rywaroksaban w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Dla dzieci i młodzieży, którzy nie są w stanie połknąć całych kapsułek, należy stosować lek zawierający rywaroksaban w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Jeśli zawiesina doustna nie jest dostępna, można rozsypać zawartość kapsułki leku Rixacam i wymieszać z wodą lub przecierem jabłkowym bezpośrednio przed przyjęciem, a po tej mieszaninie należy spożyć posiłek. W razie potrzeby lekarz może podać rozsypaną zawartość kapsułki leku przez zgłębnik żołądkowy.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Rixacam?

 • Rixacam 2,5 mg
  W sytuacji pominięcia dawki leku Rixacam 2,5 mg należy przyjąć następną dawkę w ustalonym czasie. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
 • Rixacam 10 mg
  W sytuacji pominięcia dawki leku Rixacam 10 mg należy ją przyjąć w momencie przypomnienia sobie o tym; kolejną kapsułkę należy przyjąć następnego dnia, a potem przyjmować kapsułki tak jak zwykle, raz na dobę; nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
 • Rixacam 15 mg
  Dorośli, dzieci i młodzież: jeśli pacjent przyjmuje 1 kapsułkę Rixacam 15 mg raz na dobę i dawka leku została pominięta, należy jak najszybciej przyjąć kapsułkę; nie należy przyjmować więcej niż 1 kapsułkę w ciągu jednej doby w celu uzupełnienia pominiętej dawki; kolejną kapsułkę należy przyjąć następnego dnia, a potem przyjmować 1 kapsułkę raz na dobę.
  Dorośli: jeśli pacjent przyjmuje 1 kapsułkę Rixacam 15 mg dwa razy na dobę i dawka leku została pominięta, należy jak najszybciej przyjąć kapsułkę; nie należy przyjmować więcej niż 2 kapsułki Rixacam 15 mg w ciągu jednej doby. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę, może przyjąć jednocześnie 2 kapsułki Rixacam 15 mg, aby w ciągu jednej doby przyjęte zostały łącznie 2 kapsułki (30 mg). Następnego dnia należy kontynuować przyjmowanie po 1 kapsułce Rixacam 15 mg dwa razy na dobę.
 • Rixacam 20 mg
  Dorośli, dzieci i młodzież: jeśli pacjent przyjmuje 1 kapsułkę Rixacam 20 mg raz na dobę i dawka leku została pominięta, należy jak najszybciej przyjąć kapsułkę; nie należy przyjmować więcej niż 1 kapsułkę w ciągu jednej doby w celu uzupełnienia pominiętej dawki; kolejną kapsułkę należy przyjąć następnego dnia, a potem przyjmować 1 kapsułkę raz na dobę.

Kiedy lek Rixacam nie może być stosowany?

Leku Rixacam nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rywaroksaban) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Tabletki Rixacam 2,5 mg nie są zalecane dla osób w wieku poniżej 18 lat.
Kapsułki Rixacam 10 mg nie są zalecane dla osób w wieku poniżej 18 lat.
Kapsułki Rixacam 15 mg nie są zalecane dla dzieci o masie ciała poniżej 30 kg.
Kapsułki Rixacam 20 mg nie są zalecana dla dzieci o masie ciała poniżej 50 kg.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Rixacam?

Przed wprowadzeniem leczenia lekiem Rixacam lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad oraz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Po podjęciu decyzji o leczeniu lekarz ustali zasady kontroli leczenia. Nie należy przekraczać dawki leku zaleconej przez lekarza. Pacjenci, którzy mają być poddani operacji, muszą bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących przyjęcia leku Rixacam w ściśle określonym czasie przed lub po operacji. Wszystkie wątpliwości dotyczące stosowania tego leku należy zgłaszać lekarzowi.

Jak stosować lek Rixacam z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Rixacam w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Rixacam, jeśli pacjentka jest w ciąży lub jeśli karmi piersią. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję w czasie przyjmowania tego leku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania tego leku, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza, który podejmie decyzję o dalszym leczeniu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Rixacam?

W ulotce dołączonej do opakowania leku Rixacam są przedstawione działania niepożądane związane z jego stosowaniem. Lek Rixacam może powodować krwawienie, które może nawet zagrażać życiu. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast powiadomić lekarza w razie pojawienia się jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych: objawów krwawienia (takich jak ból głowy, jednostronny niedowład, wymioty, drgawki, obniżenie świadomości, sztywność karku, długotrwałe lub nadmierne krwawienie, nasilone osłabienie, zmęczenie, bladość, zawroty głowy, obrzęk o nieznanej przyczynie, duszność, ból w klatce piersiowej); objawów ciężkiej reakcji skórnej (takich jak rozległa, nasilona wysypka, pęcherze lub zmiany na śluzówkach); objawów ciężkiej reakcji alergicznej (takich jak obrzęk twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, pokrzywka, trudności z połykaniem lub oddychaniem, nagłe obniżenie ciśnienia krwi).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Rixacam?

Jeżeli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Rixacam, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przyjęcie zbyt dużej dawki leku zwiększa ryzyko krwawienia.

Czy lek Rixacam wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Rixacam może powodować zawroty głowy i omdlenie, dlatego w przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów, jeździć na rowerze ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

Jak przechowywać lek Rixacam?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Rozgniecione tabletki są stabilne w wodzie lub przecierze jabłkowym do 4 godzin.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Rixacam - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Rixacam - powiązane artykuły

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Rywaroksaban jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym nowej generacji. Od kwietnia obecne są na rynku zamienniki jedynego dotychczas preparatu tej substancji.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem