Dodaj do mojego indeksu leków »

Vigantoletten (Colecalciferol - vitamin D3, Cholekalcyferol - witamina D3) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Vigantoletten 500 (OTC) tabletki 500 j.m. 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vigantoletten 1000 (OTC) tabletki 1000 j.m. 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,70 Cena 100% (zł): 14,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vigantoletten 1000 (OTC) tabletki 1000 j.m. 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,00 Cena 100% (zł): 31,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vigantoletten

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Merck KGaA

CO ZAWIERA VIGANTOLETTEN

Vigantoletten 500
1 tabletka zawiera 500 j.m. cholekalcyferolu (witaminy D). Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Vigantoletten 1000
1 tabletka zawiera 1000 j.m. cholekalcyferolu (witaminy D). Tabletka może być dzielona na połowy. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek uzupełnia niedobór witaminy D w organizmie.

KIEDY STOSUJE SIĘ VIGANTOLETTEN

Lek jest stosowany w:
- zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych;
- zapobieganiu schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych;
- zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych;
- leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez nadzoru lekarza nie należy stosować leku długotrwale lub w dawkach większych niż zalecane.
VIGANTOLETTEN 500
Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)
2 tabletki na dobę.
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 4 tabletki na dobę. Bez nadzoru lekarza nie należy stosować leku długotrwale, lub w dawce 2000 j.m. na dobę albo większej.
Dzieci
1 tabletka na dobę.
VIGANTOLETTEN 1000
Dorośli
1 tabletka na dobę.
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 tabletki na dobę. Bez nadzoru lekarza nie należy stosować leku długotrwale, lub w dawce 2000 j.m. na dobę albo większej.
Dzieci
Pół tabletki na dobę.
Noworodki, niemowlęta i małe dzieci
U noworodków, niemowląt i małych dzieci lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza. Należy poinformować lekarza, jeśli jest podawany pokarm z dodatkiem witaminy D.
Sposób podawania
Noworodki, niemowlęta i małe dzieci
Należy rozpuścić tabletkę lub pół tabletki w wodzie na łyżeczce do herbaty i podać zawiesinę wodną dziecku bezpośrednio do ust, najlepiej podczas posiłku. Przed podaniem należy się upewnić czy tabletka uległa całkowitemu rozpuszczeniu. Nie zaleca się dodawania tak sporządzonej zawiesiny wodnej do zawartości butelki niemowlęcia (noworodka) lub innego jedzenia, gdyż wówczas nie można zagwarantować przyjęcia pełnej dawki leku. Jeśli jednak lek musi zostać podany z pokarmem (płynnym), konieczne jest wcześniejsze zagotowanie pokarmu (mleka).
Dorośli
Należy zażyć tabletkę z wystarczającą ilością płynu.

KIEDY VIGANTOLETTEN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (witaminę D) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku w przypadku zbyt dużego stężenia wapnia w krwi lub nadmiernego wydalania wapnia z moczem; w przypadku rzekomej niedoczynności przytarczyc; jeśli pacjent ma kamicę nerkową lub ciężką niewydolność nerek.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Bez nadzoru lekarza nie należy stosować jednocześnie innych leków, czy suplementów diety oraz innego rodzaju środków spożywczych zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach: sarkoidoza; zaburzenia czynności nerek; jednoczesne leczenie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi. Szczególnej kontroli wymaga stosowanie witaminy D u noworodków, niemowląt i małych dzieci. Jeśli leczenie witaminą D jest długotrwałe, lekarz powinien kontrolować u pacjenta stężenie wapnia w surowicy i w moczu oraz sprawdzać czynność nerek, oznaczając stężenie kreatyniny we krwi.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie należy poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków: niektóre leki o działaniu przeciwpadaczkowym, uspokajającym lub nasennym (zawierające fenytoinę lub barbiturany), niektóre leki moczopędne, glikokortykosteroidy, glikozydy naparstnicy, ryfampicyna, izoniazyd, leki zobojętniające zawierające magnez lub glin, metabolity lub analogi witaminy D (np. kalcytriol).

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Podczas ciąży lub karmienia piersią lek może być przyjmowany wyłącznie na zlecenie lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha lub biegunka; reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd skóry, wysypka lub pokrzywka. W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi) i hiperkalcynuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem).

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, biegunka, po której następują zaparcia, utrata apetytu, znużenie, ból głowy, ból mięśni, ból stawów, osłabienie mięśni, senność, zwiększone stężenie związków azotu we krwi, nadmierne pragnienie, wielomocz i odwodnienie. Przy dużych stężeniach wapnia we krwi występują zaburzenia czynności serca, niewydolność nerek, psychozy a nawet śpiączka.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych