LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Nasometin (Mometasone)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Nasometin (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę 60 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,50 Cena 100% (zł): 25,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nasometin (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę 140 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 7,25 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nasometin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Nasometin?

Lek Nasometin występuje w postaci aerozolu do nosa i jest dostępny na receptę.
1 rozpylenie leku zawiera 50 mikrogramów furoinianu mometazonu w postaci jednowodnej. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

Jak działa Nasometin?

Furoinian mometazonu należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa pomaga w złagodzeniu stanu zapalnego (obrzęk i podrażnienie śluzówki nosa), kichania, świądu i odczucia zatkania nosa lub wodnistego wycieku z nosa.

Kiedy stosować Nasometin?

Lek Nasometin jest stosowany w leczeniu objawów kataru siennego (nazywanego również sezonowym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa) i całorocznego alergicznego zapalenia śluzówki nosa.
Lek Nasometin jest również stosowany w leczeniu polipów nosa.

Jak stosować Nasometin?

Dawkowanie leku Nasometin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Nasometin należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Nasometin?

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek o zwykłej porze, powinien zastosować go zaraz po przypomnieniu sobie o tym, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Nasometin nie może być stosowany?

Leku Nasometin nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furoinian mometazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Nasometin?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nasometin lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia dotyczące wzroku, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku z oczami.
W leczeniu kataru siennego i całorocznego alergicznego zapalenia śluzówki nosa lek Nasometin nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
W leczeniu polipów nosa lek Nasometin nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jak stosować Nasometin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Nasometin w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Nasometin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Nasometin?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Nasometin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Nasometin?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Nasometin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie jest znany wpływ leku Nasometin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Nasometin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować przez 2 miesiące po pierwszym otwarciu butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner