Dodaj do mojego indeksu leków »

Acard 300 mg (Acetylsalicylic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Acard 300 mg (OTC) tabletki 300 mg 1 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,50 Cena 100% (zł): 4,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Acard 300 mg (OTC) tabletki 300 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,50 Cena 100% (zł): 6,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Acard 300 mg

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

CO ZAWIERA ACARD 300 MG?

1 tabletka Acard zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego.

JAK DZIAŁA ACARD 300 MG?

Kwas acetylosalicylowy podawany w małych dawkach, długotrwale hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

KIEDY STOSOWAĆ ACARD 300 MG?

Lek Acard 300 mg stosuje się w zawale mięśnia sercowego lub podejrzeniu zawału mięśnia sercowego.
W razie zawału lub podejrzenia zawału pacjent powinien natychmiast zadzwonić na pogotowie ratunkowe, a następnie przyjąć lek Acard 300 mg. Każdy pacjent z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego musi otrzymać specjalistyczną opiekę najszybciej jak to tylko możliwe.

JAK STOSOWAĆ ACARD 300 MG?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
W razie zawału lub podejrzenia zawału pacjent powinien natychmiast zadzwonić na pogotowie ratunkowe, a następnie przyjąć lek Acard 300 mg. Lek należy zastosować natychmiast po wystąpieniu objawów zawału mięśnia sercowego, zazwyczaj jest to ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, duszność, poty, uczucie niepokoju, przyspieszona częstość akcji serca, nudności i wymioty.
Zalecana dawka wynosi od 150 mg do 300 mg (od pół do 1 tabletki) jednorazowo. Zwykle podaje się dawkę 300 mg jednorazowo.
Dzieci
Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek leku Acard 300 mg w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.
Sposób podawania
Tabletkę należy pogryźć (aby zapewnić szybsze działanie), a następnie popić wodą lub można ją rozpuścić w połowie szklanki wody.

KIEDY ACARD 300 MG NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Acard 300 mg nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami, takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs. Lek Acard 300 mg jest także przeciwwskazany, jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innych narządów (np. krwawienia w ośrodkowym układzie nerwowym), ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca, zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość). Nie stosować leku Acard 300 mg jednocześnie z metotreksatem (stosowanym w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nie stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna) z uwagi na możliwość wystąpienia zespołu Reye’a. Leku Acard 300 mg nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ACARD 300 MG?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Większość podanych poniżej ostrzeżeń dotyczy stosowania kwasu acetylosalicylowego w dawkach od 1 g do 3 g na dobę; ich wystąpienie jest mniej prawdopodobne podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego w dawkach kardiologicznych.
Kwas acetylosalicylowy może być zastosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności w następujących przypadkach: występowania astmy oskrzelowej, przewlekłych schorzeń układu oddechowego, gorączki siennej lub obrzęku śluzówki nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek; u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz z zaburzoną czynnością wątroby; w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca; u pacjentów z chorobą genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; u pacjentów w podeszłym wieku; u pacjentów z chorobą wrzodową w przeszłości oraz przyjmujących leki zwiększające ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego (takie jak: doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i deferasiroks). Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego; u pacjentów predysponowanych lek może wywoływać napady dny moczanowej. Kwas acetylosalicylowy stosując z innymi lekami zaburzającymi hemostazę (leki przeciwkrzepliwe, trombolityczne, antyagregacyjne, niesteroidowe leki przeciwzapalne, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) może zwiększyć ryzyko krwawienia. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Acard 300.

JAK STOSOWAĆ ACARD 300 MG Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kortykosteroidów, digoksyny, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika), kwasu walproinowego, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, leków moczopędnych, niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków stosowanych w leczeniu depresji i lęków, leków trombolitycznych i innych leków hamujących agregację płytek krwi. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ACARD 300 MG W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Acard 300 nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży przed zastosowaniem leku Acard 300 mg należy poradzić się lekarza. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Należy unikać stosowania leku Acard 300 mg w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ACARD 300 MG?

Mogą wystąpić objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha. Czasami może dojść do powstania stanów zapalnych żołądka i jelit oraz do rozwoju wrzodów trawiennych z krwawieniem i perforacją. Ponieważ kwas acetylosalicylowy wpływa na agregację płytek krwi, zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia. Obserwowano krwawienia, takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko może dojść do poważnych krwawień, takich jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, np. w postaci napadów duszności, reakcji skórnych i zapalenia śluzówki nosa. Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, mogą być objawami przedawkowania. Opisano nieliczne przypadki zaburzenia czynności wątroby i nerek, zmniejszenia stężenia glukozy we krwi oraz reakcji skórnych o szczególnie ciężkim przebiegu.
Należy zaprzestać stosowania leku Acard 300 mg i natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala w przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości (w postaci obrzęku twarzy, warg, języka, gardła, powodującego trudności w oddychaniu lub przełykaniu, napadów duszności, ciężkiej wysypki) lub pojawienia się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy - czarne stolce) lub krwotoków.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ACARD 300 MG?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Po przedawkowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić: nudności, wymioty, przyspieszenie oddechu, szumy uszne. Obserwowano również inne objawy, takie jak: utrata słuchu, zaburzenia widzenia, bóle głowy, pobudzenie ruchowe, senność i śpiączkę, drgawki, hipertermię.

CZY ACARD 300 MG WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Acard 300 mg nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ACARD 300 MG?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych