LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Acard (Acetylsalicylic acid)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Acard (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 30 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
11,00
Cena
100% (zł):
11,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Acard (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 60 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
13,90
Cena
100% (zł):
13,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Acard (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 120 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
24,90
Cena
100% (zł):
24,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Acard 150 mg (OTC) tabletki dojelitowe 150 mg 30 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
14,50
Cena
100% (zł):
14,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Acard 150 mg (OTC) tabletki dojelitowe 150 mg 60 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
21,50
Cena
100% (zł):
21,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Acard

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera Acard?

Lek Acard występuje w postaci tabletek dojelitowych w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne bez recepty.
1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

Jak działa Acard?

Kwas acetylosalicylowy przyjmowany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie się) płytek krwi. Takie działanie zapobiega powstawaniu zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Kiedy stosować Acard?

Lek Acard jest przeznaczony do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.
Lek Acard jest stosowany w następujących wskazaniach:
- w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
- w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca;
- po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej;
- w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;
- po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;
- w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu;
- u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
- w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
- w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Jak stosować Acard?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • Dorośli
    Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Acard - lekarz podejmuje decyzję o rozpoczęciu leczenia, ustala dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określa czas stosowania.
    Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletka Acard 75 mg na dobę lub 1 tabletka Acard 150 mg na dobę.
    W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 300 mg (4 tabletki Acard 75 mg lub 2 tabletki Acard 150 mg) - tabletki dojelitowe należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie. W ostrym zawale serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.
  • Dzieci
    Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek leku Acard w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek - dawkowanie ustala lekarz.

Sposób podawania

Lek Acard należy przyjmować po posiłku. Tabletki dojelitowe należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

Kiedy Acard nie może być stosowany?

Leku Acard nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy), inne salicylany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Acard jest także przeciwwskazany w przypadku: zwiększonej skłonności do krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi, występowania choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, ciężkiej choroby nerek lub wątroby, ciężkiej choroby serca, dny moczanowej, wrodzonego niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Leku nie należy stosować u osób, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiły kiedykolwiek w przeszłości duszność, napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa. Nie stosować leku Acard jednocześnie z metotreksatem (stosowanym w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nie stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna) z uwagi na możliwość wystąpienia zespołu Reye’a. Leku Acard nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Acard?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Acard może być zastosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności w następujących przypadkach: uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inne substancje uczulające; jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Lek Acard może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości; na takie reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, polipami nosa. Przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. usunięcie zęba) należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Acard.

Jak stosować Acard z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kortykosteroidów, digoksyny, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika), kwasu walproinowego, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, leków moczopędnych, niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków stosowanych w leczeniu depresji i lęków, leków trombolitycznych i innych leków hamujących agregację płytek krwi. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Czy można stosować Acard w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Acard nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży lek Acard 150 można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę - jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Nie należy stosować leku Acard w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Acard?

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha. Czasami może dojść do powstania stanów zapalnych żołądka i jelit oraz do rozwoju wrzodów trawiennych z krwawieniem i perforacją. Lek Acard zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia; obserwowano krwawienia, takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko może dojść do poważnych krwawień, takich jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, np. w postaci napadów duszności, reakcji skórnych i zapalenia śluzówki nosa. Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, mogą być objawami przedawkowania. Opisano nieliczne przypadki zaburzenia czynności wątroby i nerek, zmniejszenia stężenia glukozy we krwi oraz reakcji skórnych o szczególnie ciężkim przebiegu.
Należy zaprzestać stosowania leku Acard i natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala w przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości (w postaci obrzęku twarzy, warg, języka, gardła, powodującego trudności w oddychaniu lub połykaniu, napadów duszności, ciężkiej wysypki) lub pojawienia się objawów krwawienia, np. z przewodu pokarmowego lub krwotoków.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Acard?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Pierwszymi objawami zatrucia są: szumy uszne, przyspieszenie oddechu, gorączka, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, stan splątania, wykwity skórne. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie, śpiączka.

Czy Acard wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Acard nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Acard?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Acard - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem