LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Polocard (Acetylsalicylic acid)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Polocard (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 30 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
9,90
Cena
100% (zł):
9,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Polocard (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 60 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
15,90
Cena
100% (zł):
15,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Polocard (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 120 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
29,80
Cena
100% (zł):
29,80
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Polocard (OTC) tabletki dojelitowe 150 mg 60 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
28,80
Cena
100% (zł):
28,80
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Polocard (OTC) tabletki dojelitowe 150 mg 120 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
52,50
Cena
100% (zł):
52,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Polocard

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Zentiva k.s.

Co zawiera Polocard?

Lek Polocard występuje w postaci tabletek dojelitowych w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne bez recepty.
1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Lek zawiera czerwień koszenilową - może powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Polocard?

Kwas acetylosalicylowy podawany w małych dawkach, hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi i w związku z takim działaniem odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Kiedy stosować Polocard?

Lek Polocard jest stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych, takich jak zawał serca, niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca.
Lek Polocard jest również stosowany w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

Jak stosować Polocard?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • Dorośli
    Zalecana dawka to 1-2 tabletki Polocard 75 mg lub 1 tabletka Polocard 150 mg na dobę.
    W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca to od 225 mg (3 tabletki Polocard 75 mg) do 300 mg (2 tabletki Polocard 150 mg lub 4 tabletki Polocard 75 mg) kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek (tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie).
  • Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat
    Lek Polocard jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych u tych pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek muszą skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Polocard, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawek leku lub lek Polocard może być przeciwwskazany, zależnie od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

Sposób podawania

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody.

Kiedy Polocard nie może być stosowany?

Leku Polocard nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli występuje uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, które występuje z takimi objawami jak skurcz oskrzeli, zapalenie śluzówki nosa, wstrząs. Lek Polocard jest także przeciwwskazany w następujących przypadkach: występowanie astmy oskrzelowej, przewlekłych chorób układu oddechowego, gorączki siennej lub obrzęk śluzówki nosa (pacjenci z tymi chorobami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, obrzękiem naczynioruchowym lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci); czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (podczas stosowania leku Polocard może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej); ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; występowanie zaburzeń krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość); sytuacje, w których pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną); występowanie u pacjenta choroby dziedzicznej polegającej na niedoborze dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; występowanie dny moczanowej. Lek Polocard nie może być stosowany jednocześnie z metotreksatem (stosowanym w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Stosowanie leku jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (szczególnie w przebiegu infekcji wirusowych), ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Lek Polocard jest przeciwwskazany w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Polocard?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Polocard w przypadkach: występowania u pacjenta zaburzeń czynności nerek lub przewlekłej niewydolności nerek; przyjmowania doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika lub leków przeciw dnie; u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym oraz z zaburzoną czynnością wątroby (u tych pacjentów konieczne będzie kontrolowanie czynności wątroby); wystąpienia krwotoku macicznego, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, obecności nadciśnienia tętniczego lub niewydolności serca; podczas jednoczesnego stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami alergicznymi i odwodnieniem. Kwas acetylosalicylowy może wywoływać skurcz oskrzeli lub napad astmy u podatnych pacjentów. Konieczna jest konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia z zastosowaniem kwasu acetylosalicylowego w chorobach sercowo-naczyniowych lub mózgowo-naczyniowych. Lek Polocard należy odstawić 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (także niewielkim zabiegiem jak usunięcie zęba).

Jak stosować Polocard z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kortykosteroidów, digoksyny, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika), kwasu walproinowego, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, leków moczopędnych, niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków stosowanych w leczeniu depresji i lęków, leków trombolitycznych i innych leków hamujących agregację płytek krwi. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Czy można stosować Polocard w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Polocard nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży lek Polocard może być stosowany tylko w takich sytuacjach, gdy lekarz uzna że jest to bezwzględnie konieczne. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę - pacjentki planujące ciążę lub u których występują problemy z zajściem w ciążę, powinny skonsultować się z lekarzem. Leku Polocard nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Polocard?

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł, objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, brak łaknienia. Rzadko: zmniejszona liczba płytek krwi, wydłużenie czasu protrombinowego, ostra lub przewlekła niedokrwistość w wyniku krwotoku, niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, zmniejszona liczba białych krwinek, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), stany zapalne śluzówki żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych i zwiększeniem stężenia bilirubiny, reakcje nadwrażliwości (w tym: odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia rytmu serca i oddychania - w tym astma). Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. Bardzo rzadko mogą wystąpić ciężkie reakcje, włączając wstrząs anafilaktyczny, krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja wrzodu żołądka, perforacja wrzodu dwunastnicy.
Należy przerwać stosowanie leku Polocard i natychmiast udać się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia: objawów nadwrażliwości (obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub połykaniu, napad duszności, ciężka wysypka); objawów krwawienia, np. z przewodu pokarmowego lub krwotoków.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Polocard?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Przedawkowanie u osób w podeszłym wieku i u małych dzieci (przyjmowanie dawek większych niż zalecane lub zatrucia przypadkowe) wymagają szczególnej uwagi, gdyż mogą one w tych grupach pacjentów prowadzić do zgonu. Po przedawkowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić: nudności, wymioty, przyspieszenie oddechu, szumy uszne. Obserwowano również inne objawy, takie jak: utrata słuchu, zaburzenia widzenia, bóle głowy, pobudzenie ruchowe, senność i śpiączkę, drgawki, hipertermię. W ciężkich zatruciach występują zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej (kwasica metaboliczna i odwodnienie). Niezbyt często przy przedawkowaniu występują krwawe wymioty, wysoka gorączka, hipoglikemia, hipokaliemia, małopłytkowość, zwiększenie INR / PTR, wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, niewydolność nerek i poza sercowy obrzęk płuc.

Czy Polocard wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Polocard nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Polocard?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Polocard - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem