Dodaj do mojego indeksu leków »

Acard 300 mg (Acetylsalicylic acid, Kwas acetylosalicylowy) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Acard 300 mg (OTC) tabletki 300 mg 1 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,50 Cena 100% (zł): 4,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Acard 300 mg (OTC) tabletki 300 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,50 Cena 100% (zł): 6,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Acard 300 mg

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

CO ZAWIERA ACARD 300 MG

1 tabletka Acard zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Kwas acetylosalicylowy podawany w małych dawkach, długotrwale hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

KIEDY STOSUJE SIĘ ACARD 300 MG

Lek Acard 300 mg stosuje się w zawale mięśnia sercowego lub podejrzeniu zawału mięśnia sercowego.
W razie zawału lub podejrzenia zawału pacjent powinien natychmiast zadzwonić na pogotowie ratunkowe, a następnie przyjąć lek Acard 300 mg. Każdy pacjent z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego musi otrzymać specjalistyczną opiekę najszybciej jak to tylko możliwe.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
W razie zawału lub podejrzenia zawału pacjent powinien natychmiast zadzwonić na pogotowie ratunkowe, a następnie przyjąć lek Acard 300 mg. Lek należy zastosować natychmiast po wystąpieniu objawów zawału mięśnia sercowego, zazwyczaj jest to ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, duszność, poty, uczucie niepokoju, przyspieszona częstość akcji serca, nudności i wymioty.
Zalecana dawka wynosi od 150 mg do 300 mg (od pół do 1 tabletki) jednorazowo. Zwykle podaje się dawkę 300 mg jednorazowo.
Dzieci
Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek leku Acard 300 mg w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.
Sposób podawania
Tabletkę należy pogryźć (aby zapewnić szybsze działanie), a następnie popić wodą lub można ją rozpuścić w połowie szklanki wody.

KIEDY ACARD 300 MG NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Acard 300 mg nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami, takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs. Lek Acard 300 mg jest także przeciwwskazany, jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innych narządów (np. krwawienia w ośrodkowym układzie nerwowym), ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca, zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość). Nie stosować leku Acard 300 mg jednocześnie z metotreksatem (stosowanym w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nie stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna) z uwagi na możliwość wystąpienia zespołu Reye’a. Leku Acard 300 mg nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Większość podanych poniżej ostrzeżeń dotyczy stosowania kwasu acetylosalicylowego w dawkach od 1 g do 3 g na dobę; ich wystąpienie jest mniej prawdopodobne podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego w dawkach kardiologicznych.
Kwas acetylosalicylowy może być zastosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności w następujących przypadkach: występowania astmy oskrzelowej, przewlekłych schorzeń układu oddechowego, gorączki siennej lub obrzęku śluzówki nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek; u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz z zaburzoną czynnością wątroby; w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca; u pacjentów z chorobą genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; u pacjentów w podeszłym wieku; u pacjentów z chorobą wrzodową w przeszłości oraz przyjmujących leki zwiększające ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego (takie jak: doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i deferasiroks). Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego; u pacjentów predysponowanych lek może wywoływać napady dny moczanowej. Kwas acetylosalicylowy stosując z innymi lekami zaburzającymi hemostazę (leki przeciwkrzepliwe, trombolityczne, antyagregacyjne, niesteroidowe leki przeciwzapalne, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) może zwiększyć ryzyko krwawienia. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu kwasu acetylosalicylowego.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kortykosteroidów, digoksyny, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika), kwasu walproinowego, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, leków moczopędnych, niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków stosowanych w leczeniu depresji i lęków, leków trombolitycznych i innych leków hamujących agregację płytek krwi. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kwasu acetylosalicylowego nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży przed zastosowaniem leku Acard 300 mg należy poradzić się lekarza. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Należy unikać stosowania leku Acard 300 mg w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha. Czasami może dojść do powstania stanów zapalnych żołądka i jelit oraz do rozwoju wrzodów trawiennych z krwawieniem i perforacją. Ponieważ kwas acetylosalicylowy wpływa na agregację płytek krwi, zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia. Obserwowano krwawienia, takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko może dojść do poważnych krwawień, takich jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, np. w postaci napadów duszności, reakcji skórnych i zapalenia śluzówki nosa. Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, mogą być objawami przedawkowania. Opisano nieliczne przypadki zaburzenia czynności wątroby i nerek, zmniejszenia stężenia glukozy we krwi oraz reakcji skórnych o szczególnie ciężkim przebiegu.
Należy zaprzestać stosowania leku Acard 300 mg i natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala w przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości (w postaci obrzęku twarzy, warg, języka, gardła, powodującego trudności w oddychaniu lub przełykaniu, napadów duszności, ciężkiej wysypki) lub pojawienia się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy - czarne stolce) lub krwotoków.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Po przedawkowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić: nudności, wymioty, przyspieszenie oddechu, szumy uszne. Obserwowano również inne objawy, takie jak: utrata słuchu, zaburzenia widzenia, bóle głowy, pobudzenie ruchowe, senność i śpiączkę, drgawki, hipertermię.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek Acard 300 mg nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych