LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Rosutrox (Rosuvastatin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Rosutrox (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 1,33 Cena 100% (zł): 4,22 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosutrox (Rp) tabletki powlekane 5 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 2,59 Cena 100% (zł): 8,38 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosutrox (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 2,59 Cena 100% (zł): 8,38 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosutrox (Rp) tabletki powlekane 10 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 4,82 Cena 100% (zł): 16,06 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosutrox (Rp) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 4,82 Cena 100% (zł): 16,05 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosutrox (Rp) tabletki powlekane 20 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 9,13 Cena 100% (zł): 30,42 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosutrox (Rp) tabletki powlekane 40 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 9,12 Cena 100% (zł): 30,39 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosutrox (Rp) tabletki powlekane 40 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 17,38 Cena 100% (zł): 57,93 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rosutrox

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

Co zawiera Rosutrox?

Lek Rosutrox występuje w postaci tabletek w czterech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej). Tabletki 20 mg i 40 mg można podzielić na dwie równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera barwniki (żółcień pomarańczową, tartrazynę, czerwień Allura) i w związku z tym może powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Rosutrox?

Rozuwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenie lipidów we krwi.

Kiedy stosować Rosutrox?

Lek Rosutrox jest zalecany do stosowania u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi, co oznacza występowanie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Lek Rosutrox jest zalecany u pacjentów, u których dieta i zwiększenie ilości ćwiczeń fizycznych okazały się niewystarczające do uzyskania prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi. Pacjent przyjmujący lek Rosutrox powinien jednocześnie stosować dietę z obniżoną ilością cholesterolu oraz wykonywać ćwiczenia fizyczne.
Lek Rosutrox jest również zalecany, jeśli u pacjenta występują inne czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru lub podobnych chorób.

Jak stosować Rosutrox?

Dawkowanie leku Rosutrox, sposób podawania i czas leczenia lekiem określa lekarz.
Sposób podawania
Lek Rosutrox można przyjmować jedzeniem lub na czczo o dowolnej porze. Tabletki należy połykać, popijając wodą. Zaleca się przyjmowanie leku o tej stałej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Rosutrox?

W razie pominięcia dawki leku Rosutrox należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Rosutrox nie może być stosowany?

Leku Rosutrox nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rozuwastatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Rosutrox w dawkach 5 mg, 10 mg i 20 mg nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Leku Rosutrox w dawce 40 mg nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Rosutrox?

Przed zaleceniem leku Rosutrox lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, analizując przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Podejmie decyzję o zastosowaniu leku oraz określi zakres kontroli leczenia, w tym regularną kontrolę parametrów czynności wątroby. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Rosutrox i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać. Podczas przyjmowania leku Rosutrox należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Jak stosować Rosutrox z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Rosutrox w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Rosutrox nie wolno stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Rosutrox powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Rosutrox?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Rosutrox są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Rosutrox i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy: obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła), trudności w połykaniu i oddychaniu, silny świąd skóry z grudkami; bóle lub inne dolegliwości mięśni trwające dłużej niż można oczekiwać; objawy zespołu toczniopodobnego (wysypka, zaburzenia w obrębie stawów i wpływ na komórki krwi); ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze ciała, w obrębie jamy ustnej, oczu lub narządów płciowych; objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie kału, utrata apetytu); objawy zapalenia trzustki (silny ból brzucha).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Rosutrox?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Rosutrox wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Większość pacjentów przyjmujących lek Rosutrox może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny, ponieważ nie zaburza on zdolności wykonywania tych czynności. U niektórych osób podczas stosowania leku Rosutrox mogą wystąpić zawroty głowy - jeśli pojawią się takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn.

Jak przechowywać Rosutrox?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama