LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Suvardio (Rosuvastatin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Suvardio (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 1,50 Cena 100% (zł): 4,19 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 2,97 Cena 100% (zł): 8,36 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio (Rp) tabletki powlekane 10 mg 84 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,76 Cena 100% (zł): 22,54 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio (Rp) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 5,23 Cena 100% (zł): 16,01 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio (Rp) tabletki powlekane 20 mg 84 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 12,84 Cena 100% (zł): 42,79 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio (Rp) tabletki powlekane 40 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 9,02 Cena 100% (zł): 30,08 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Suvardio (Rp) tabletki powlekane 40 mg 84 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 24,45 Cena 100% (zł): 81,49 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Suvardio

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Suvardio?

Lek Suvardio występuje w postaci tabletek w czterech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej). Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Suvardio?

Rozuwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenie lipidów we krwi.

Kiedy stosować Suvardio?

Lek Suvardio jest zalecany u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi, co oznacza zagrożenie wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Lek Suvardio jest zalecany u pacjentów, u których zmiana diety i zwiększona ilość ćwiczeń fizycznych nie wystarczyły, aby stężenie cholesterolu we krwi stało się prawidłowe. Podczas przyjmowania leku Suvardio należy kontynuować stosowanie diety obniżającej ilość cholesterolu oraz dbać o aktywność fizyczną.
Lek Suvardio jest również zalecany, jeśli u pacjenta występują inne czynniki, które zwiększają ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub związanych z tym problemów zdrowotnych.

Jak stosować Suvardio?

Dawkowanie leku Suvardio, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Suvardio można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Suvardio?

W razie pominięcia dawki leku Suvardio należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Suvardio nie może być stosowany?

Leku Suvardio nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rozuwastatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Suvardio w dawkach 5 mg, 10 mg i 20 mg nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Leku Suvardio w dawce 40 mg nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Suvardio?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Suvardio lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Suvardio i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu. Podczas przyjmowania leku Suvardio należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Jak stosować Suvardio z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Suvardio w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Suvardio, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Suvardio, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Suvardio, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Suvardio?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Suvardio, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Suvardio i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: ciężkie reakcje alergiczne (takie jak obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła), trudności w połykaniu i oddychaniu, silny świąd skóry z wypukłymi grudkami; niewyjaśniony ból mięśni trwający dłużej niż można oczekiwać; intensywne powstawanie pęcherzy na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu i narządów płciowych; objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie kału, utrata apetytu); objawy zapalenia trzustki (silny ból brzucha).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Suvardio?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Suvardio wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Większość osób może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny podczas stosowania leku Suvardio, gdyż nie wpływa on na zdolność wykonywania tych czynności. U niektórych pacjentów podczas leczenia lekiem Suvardio mogą wystąpić zawroty głowy - w takim przypadku przed podjęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy skontaktować się z lekarzem.

Jak przechowywać Suvardio?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama