Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Seretide Dysk (Fluticasone+Salmeterol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Seretide Dysk 100 (Rp) proszek do inhalacji 100 µg + 50 µg/dawkę 60 dawek 75+: S Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 29,72 Cena 100% (zł): 98,38 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Seretide Dysk 100: proszek do inhalacji (100 µg + 50 µg/dawkę) 60 dawek

GlaxoSmithKline Export Ltd.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek do stosowania miejscowego w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych - selektywny agonista receptora beta2-adrenergicznego w połączeniu z glikokortykosteroidem.

SKŁAD
1 dawka inhalacyjna zawiera 100 mcg propionianu flutykazonu (mikronizowanego) oraz 50 mcg salmeterolu (w postaci ksynafonianu, mikronizowanego). 1 dawka preparatu zawiera około 12,5 mg laktozy.

WSKAZANIA
Astma oskrzelowa
Systematyczne leczenie astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie długo działającego beta-2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu:
- u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko działającego beta-2-mimetyku, stosowanego doraźnie;
- u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym i długo działającym beta-2-mimetykiem.
Preparat zawierający 100 mcg propionianu flutykazonu i 50 mcg salmeterolu nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku ciężkiej astmy u dorosłych i u dzieci.

DAWKOWANIE
Pacjenta należy poinformować, że w celu uzyskania pożądanej skuteczności preparat należy stosować codziennie, nawet gdy objawy nie występują. Należy ustalić najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Po uzyskaniu poprawy stanu pacjenta, u którego stosowano najmniejszą dawkę preparatu złożonego z dwóch substancji, podawanego dwa razy na dobę, należy podjąć próbę dalszego leczenia preparatem zawierającym tylko kortykosteroid wziewny. Jako postępowanie alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającymi beta-2-mimetykami, preparat złożony może być stosowany raz na dobę, jeżeli pozwoli to na zachowanie odpowiedniej kontroli objawów choroby. W przypadku danych z wywiadu wskazujących na to, że u pacjenta występują dolegliwości nocne, dawkę preparatu należy podawać wieczorem, a w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu dnia, dawkę preparatu należy podawać rano.
Dawkę preparatu złożonego ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stopnia ciężkości choroby, uwzględniając zawartą w preparacie dawkę propionianu flutykazonu. Należy pamiętać, że u pacjentów z astmą, dawka propionianu flutykazonu jest w przybliżeniu tak samo skuteczna, jak dwie dawki innego kortykosteroidu stosowanego wziewnie (np. 100 mcg propionianu flutykazonu odpowiada w przybliżeniu 200 mcg dipropionianu beklometazonu lub budezonidu). Jeżeli u pacjenta konieczne jest stosowanie leku w dawkach, których podanie nie jest możliwe z zastosowaniem opisywanego preparatu złożonego, należy mu przepisać odpowiednie dawki beta-agonisty i (lub) kortykosteroidu.
Astma oskrzelowa
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat
1 inhalacja preparatu w dawce 100 mcg propionianu flutykazonu + 50 mcg salmeterolu dwa razy na dobę lub 1 inhalacja preparatu w dawce 250 mcg propionianu flutykazonu + 50 mcg salmeterolu dwa razy na dobę, lub 1 inhalacja preparatu w dawce 500 mcg propionianu flutykazonu + 50 mcg salmeterolu dwa razy na dobę.
Krótkotrwałe stosowanie preparatu złożonego może być rozważane jako początkowe leczenie podtrzymujące u dorosłych i młodzieży z przewlekłą, umiarkowaną astmą (pacjenci określani jako pacjenci z objawami występującymi w dzień, stosujący lek w razie potrzeby, z umiarkowanym do dużego ograniczeniem przepływu w drogach oddechowych), u których szybka kontrola astmy ma duże znaczenie. W takich przypadkach zalecaną dawką początkową jest 1 inhalacja 100 mcg propionianu flutykazonu i 50 mcg salmeterolu dwa razy na dobę. Jeżeli tylko kontrola astmy zostanie osiągnięta, leczenie należy zweryfikować i rozważyć, czy pacjent może stosować tylko wziewny kortykosteroid. Ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta po rozpoczęciu stosowania kortykosteroidy tylko w postaci wziewnej.
Nie wykazano wyraźnych korzyści w porównaniu do stosowania wziewnego propionianu flutykazonu jako początkowego leczenia podtrzymującego, jeśli jeden lub dwa objawy z kryteriów określających ciężkość nie występują. Zazwyczaj u większości pacjentów wziewne kortykosteroidy są lekami pierwszego rzutu.
Preparat złożony nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy. Preparat złożony zawierający 100 mcg propionianu flutykazonu i 50 mcg salmeterolu nie jest odpowiedni do stosowania u dorosłych pacjentów i dzieci z ciężką astmą; u pacjentów z ciężką astmą zalecane jest ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego kortykosteroidu przed zastosowaniem leczenia skojarzonego.
Dzieci
Dzieci w wieku od 4 lat: 1 inhalacja preparatu w dawce 100 mcg propionianu flutykazonu + 50 mcg salmeterolu dwa razy na dobę. Maksymalna dopuszczona do stosowania u dzieci dawka propionianu flutykazonu podawana z preparatem złożonym wynosi 100 mcg dwa razy na dobę. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowania dawki preparatu u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Brak danych dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności dostosowania dawki preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat przeznaczony do stosowania wziewnego.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. U kobiet w ciąży należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę propionianu flutykazonu zapewniającą odpowiednią kontrolę objawów astmy. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie preparatem, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikające z leczenia preparatem.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: ból głowy; zapalenie części nosowej gardła. Często: kandydoza jamy ustnej i gardła, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli; hipokaliemia; chrypka, bezgłos, zapalenie zatok; łatwiejsze siniaczenie; złamania pourazowe, bóle stawów, bóle mięśni. Niezbyt często: duszność; niepokój; drżenia; kołatanie serca, tachykardia;  podrażnienie gardła; kurcze mięśni. Działania ogólne mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów wziewnych, szczególnie jeśli są stosowane w dużych dawkach przez długi okres.

UWAGI
Preparatu nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy; w tym celu konieczne jest zastosowanie szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem u pacjentów w czasie zaostrzenia astmy lub gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszenie przebiegu choroby. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności układu krążenia (w tym z zaburzeniami rytmu serca), z cukrzycą, z nadczynnością tarczycy i z nieleczoną hipokaliemią lub u pacjentów ze skłonnością do występowania hipokaliemii. Zaleca się, aby w czasie długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia chrypki i kandydozy jamy ustnej i gardła, należy płukać wodą jamę ustną po inhalacji preparatu. Objawową kandydozę należy leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybiczymi, kontynuując leczenie opisywanym preparatem.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychSeretide Dysk 250 (Rp) proszek do inhalacji 250 µg + 50 µg/dawkę 60 dawek 75+: S Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 36,82 Cena 100% (zł): 125,69 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Seretide Dysk 500 (Rp) proszek do inhalacji 500 µg + 50 µg/dawkę 60 dawek 75+: S Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 55,71 Cena 100% (zł): 163,41 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie