LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Helicid Control (Omeprazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Helicid Control (OTC) kapsułki dojelitowe twarde 10 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,00 Cena 100% (zł): 8,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Helicid Control (OTC) kapsułki dojelitowe twarde 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,50 Cena 100% (zł): 17,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Helicid Control

Zentiva k.s.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 10 mg omeprazolu. Preparat zawiera sacharozę i laktozę.

Wskazania

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga, zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku) u pacjentów dorosłych.

Dawkowanie

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)
Zalecana dawka to 20 mg raz na dobę przez 14 dni. W celu uzyskania poprawy objawów zalecane może być konieczne przyjmowanie preparatu przez 2-3 kolejne dni. U większości pacjentów zgaga ustępuje całkowicie w ciągu 7 dni. Po uzyskaniu całkowitego ustąpienia dolegliwości leczenie należy zakończyć.
Dzieci i młodzież
Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby, ze względu na możliwość zwiększenia stężenia leku w surowicy krwi oraz wydłużenie okresu półtrwania, należy zmniejszyć dobową dawkę omeprazolu. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się konsultację z lekarzem przed przyjęciem preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat należy przyjmować rano przed posiłkiem, popijając odpowiednią ilością płynu. Kapsułki powinny być przyjmowane w całości, bez rozgryzania i żucia. W przypadku pacjentów, którzy mają trudnością z połykaniem należy otworzyć kapsułkę i połknąć jej zawartość z odpowiednią ilością płynu. Zawartość kapsułki można również wymieszać z wodą niegazowaną lub sokiem owocowym; tak uzyskaną zawiesinę należy wypić natychmiast (najpóźniej w ciągu 30 minut od przygotowania). Zawsze należy zamieszać płyn bezpośrednio przed wypiciem oraz przepłukać szklankę wodą. Nie należy używać mleka lub wody gazowanej. Można również wziąć kapsułkę do ust, następnie po rozpuszczeniu osłonki połknąć peletki popijając wodą. Nie należy żuć peletek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Omeprazolu nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Omeprazol może być stosowany w czasie ciąży. Jest mało prawdopodobne, aby preparat wpływał na karmione dziecko, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy; ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie, nudności, wymioty. Niezbyt często: bezsenność; zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, parestezje, senność; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka; złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa; złe samopoczucie, obrzęki obwodowe.

UWAGI
Podczas stosowania preparatu możliwe jest wystąpienie niepożądanych reakcji, takich jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia; w przypadku ich wystąpienia pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama