LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Omeprazole Genoptim SPH (Omeprazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Omeprazole Genoptim SPH (OTC) kapsułki dojelitowe twarde 20 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,50 Cena 100% (zł): 15,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Omeprazole Genoptim SPH

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

SKŁAD
1 kapsułka dojelitowa zawiera 20 mg omeprazolu. 1 kapsułka zawiera 7,92 mg laktozy bezwodnej, 162,626 mg sacharozy oraz żółcień chinolinową.

Wskazania

Leczenie objawów refluksu (np. zgagi czy zarzucania treści żołądkowej) u osób dorosłych.

Dawkowanie

Dorośli
Zalecana dawka wynosi 10-20 mg raz na dobę przez 14 dni. W przypadku wystarczającej do leczenia dawki 10 mg należy zastosować inny lek, umożliwiający takie dawkowanie. Złagodzenie objawów może nastąpić dopiero po 2-3 dniach stosowania preparatu. U większości pacjentów całkowite ustąpienie zgagi występuje w ciągu 7 dni. Jeśli objawy ustąpią całkowicie, należy przerwać stosowanie preparatu. Jeśli objawy nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się konsultację z lekarzem przed przyjęciem preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Zaleca się przyjmowanie preparatu rano. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wodą (pół szklanki). Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć. Pacjenci z zaburzeniami połykania mogą otworzyć kapsułkę i połknąć zawartość popijając wodą (pół szklanki). Można też zmieszać zawartość kapsułki z lekko kwaśnym płynem, np. sokiem owocowym lub musem jabłkowym lub zmieszać z niegazowaną wodą. Zawiesinę należy wypić od razu po przygotowaniu (lub w ciągu pół godziny od przygotowania). Zawiesinę należy zawsze wymieszać bezpośrednio przed wypiciem i popić wodą (pół szklanki). Pacjenci mogą też ssać kapsułkę i połykać peletki popijając wodą (pół szklanki). Nie należy żuć powlekanych peletek dojelitowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Omeprazolu nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem. Preparatu nie należy stosować u dzieci.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Omeprazol może być stosowany podczas ciąży. Nie ma zagrożenia niekorzystnego oddziaływania na dziecko podczas stosowania leku w dawkach terapeutycznych w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy; ból brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności lub wymioty. Niezbyt często: bezsenność; zawroty głowy, parestezje, senność; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka; złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa; złe samopoczucie, obrzęki obwodowe.

UWAGI
Podczas stosowania preparatu możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia - w przypadku ich wystąpienia pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama