LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Paracetamol Farmina (Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Paracetamol Farmina (OTC) czopki 50 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,90 Cena 100% (zł): 5,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Farmina (OTC) czopki 125 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,50 Cena 100% (zł): 3,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Farmina (OTC) czopki 250 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,40 Cena 100% (zł): 4,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Farmina (OTC) czopki 500 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,10 Cena 100% (zł): 5,10 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paracetamol Farmina

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Farmina Sp. z o.o.

CO ZAWIERA PARACETAMOL FARMINA?

1 czopek Paracetamol Farmina zawiera 50 mg, 125 mg, 250 mg lub 500 mg paracetamolu.

JAK DZIAŁA PARACETAMOL FARMINA?

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie.

KIEDY STOSOWAĆ PARACETAMOL FARMINA?

Lek Paracetamol Farmina jest stosowany w bólach i gorączce różnego pochodzenia, np. przy ząbkowaniu, po szczepieniach, objawowe leczenie stanów grypopodobnych i przeziębienia.

JAK STOSOWAĆ PARACETAMOL FARMINA?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować leku Paracetamol Farmina dłużej niż 3 dni.
Dzieci
U dzieci dawkę ustala się na podstawie masy ciała. Jednorazowo zaleca się stosować 10 do 15 mg paracetamolu na kg masy ciała dziecka. Maksymalna dawka wynosi 60 mg paracetamolu na kg masy ciała dziecka na dobę.
Paracetamol Farmina czopki 50 mg
Dzieci o masie ciała od 3,3 do 5 kg (poniżej 3 miesięcy): 1 czopek 3 do 4 razy na dobę. Dzieci o masie ciała od 6 do 10 kg (od 3 miesiąca do 1 roku): 2 czopki 3 do 4 razy na dobę. Stosować nie częściej niż co 4 godziny. U niemowląt w wieku poniżej 3 miesięcy stosować tylko w porozumieniu z lekarzem.
Paracetamol Farmina czopki 125 mg
Dzieci o masie ciała od 8,3 do 12,5 kg (od około 9 do 24 miesiąca): 1 czopek 3 do 4 razy na dobę. Stosować nie częściej niż co 4 godziny.
Paracetamol Farmina czopki 250 mg
Dzieci o masie ciała od 16,6 do 25 kg (od około 3 do 7 lat): 1 czopek 3 do 4 razy na dobę. Stosować nie częściej niż co 4 godziny.
Paracetamol Farmina czopki 500 mg
Dzieci o masie ciała od 33,3 do 50 kg (od około 10 do 13 lat): 1 czopek 3 do 4 razy na dobę. Stosować nie częściej niż co 4 godziny.
Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 50 kg
Paracetamol Farmina czopki 500 mg
1 do 2 czopków co 4-6 godzin. Nie przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 4 g, uwzględniając wszystkie leki zawierające paracetamol.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę leku Paracetamol Farmina należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania
Lek stosuje się doodbytniczo.

KIEDY PARACETAMOL FARMINA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Paracetamol Farmina nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Paracetamol Farmina nie należy stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek oraz choroby alkoholowej.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU PARACETAMOL FARMINA?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować ostrożność, jeśli lek Paracetamol Farmina jest stosowany w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); jeśli pacjent jest odwodniony i przewlekle niedożywiony oraz w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby).

JAK STOSOWAĆ PARACETAMOL FARMINA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ PARACETAMOL FARMINA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Paracetamol Farmina może być stosowany w czasie ciąży; gdy pacjentka jest w ciąży należy jednak skonsultować się z lekarzem, jeśli lek ma być stosowany częściej niż doraźnie. Lek Paracetamol Farmina może być stosowany podczas karmienia piersią, gdy pacjentka karmi piersią należy jednak skonsultować się z lekarzem, jeśli lek ma być stosowany częściej niż doraźnie.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU PARACETAMOL FARMINA?

Rzadko mogą wystąpić: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy. Bardzo rzadko: zmiany w obrazie morfologicznym krwi (trombocytopenia z objawami plamicy trombocytopenicznej); upośledzenie czynności wątroby; upośledzenie czynności nerek.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU PARACETAMOL FARMINA?

W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

CZY PARACETAMOL FARMINA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Stosowanie leku Paracetamol Farmina nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ PARACETAMOL FARMINA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl