LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Aktualności serwisu LekInfo24.pl

Majowa lista refundacyjna - zobacz zmianyMajowa lista refundacyjna – informacje ogólne

Dnia 20 kwietnia 2022 Minister Zdrowia opublikował listę refundacyjną leków, która obowiązuje od 1 maja 2022 r. Obejmuje listę apteczną (w tym wykaz leków dla seniorów (75+) i wykaz dla kobiet w ciąży) oraz listę leków w programach lekowych i chemioterapii.

Zgodnie z obwieszczeniem na liście refundacyjnej znajduje się 120 nowych pozycji (wszystkie kategorie - refundacja apteczna, refundacja w programach lekowych i chemioterapii, w tym rozszerzenie wskazań refundacyjnych). Są wśród nich: odpowiedniki leków dotychczas refundowanych, nowe dawki i opakowania leków już obecnych w wykazie refundacyjnym oraz nowe substancje. Lista produktów, dla których refundacja nie będzie kontynuowana, obejmuje 73 pozycje.

Majowa lista refundacyjna – zmiany dopłat pacjenta do leków

Według listy dla 319 pozycji zostały obniżone dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 683,05 zł). Największe dla 3 dawek leku Sandostatin LAR (Octreotide): dawka 30 mg - od 1 maja dopłata 4,57 zł (poprzednia 687,62 zł), dawka 20 mg - od 1 maja 11,44 zł (poprzednia 466,79 zł), dawka 10 mg - od 1 maja 13,57 zł (poprzednia 241,24 zł). Kolejne obniżki (powyżej 20 zł) dotyczą następujących leków: Rekovelle 72 µg/2,16 ml, Menopur 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH, Aripilek 15 mg, Gonal-f 900 j.m./1,5 ml, Posaconazole Teva zawiesina, Certican 0,5 mg, Menopur 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH.

Dla 306 pozycji wzrosły dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 2164,55 zł). Największa dla leku Firazyr (Icatibant) - od 1 maja dopłata będzie wynosiła 2167,75 zł (dotychczas 3,20 zł) - tak znacząca podwyżka jest związana z wprowadzeniem pierwszego odpowiednika z tą substancją czynną - lek Icatibant Accord. Drugim w kolejności jest lek Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego) - od 1 maja dopłata ponownie wynosi 486,30 zł (poprzednio 33,60 zł). Kolejne podwyżki (większe niż 20 zł) dla następujących leków: Oxyduo 40 mg + 20 mg, Oxynador 40 mg + 20 mg, Oxyduo 20 mg + 10 mg.

Majowa lista refundacyjna – zmiany na liście aptecznej

Refundacja flozyn w leczeniu niewydolności serca

Od 1 maja 2022 r. dwie flozyny - dapagliflozyna i empagliflozyna - są refundowane z odpłatnością 30% w nowym wskazaniu „przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF ≤ 40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta-adrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów”. Wcześniej oba leki były refundowane w cukrzycy typu 2. Dopłata pacjenta w obu wskazaniach dla leku Forxiga 10 mg (Dapagliflozin) wynosi 53,44 zł, a dla leku Jardiance 10 mg (Empagliflozin) - 54,00 zł.

Zgodnie z wykazem zostały objęte refundacją nowe leki w leczeniu astmy

  • Atectura Breezhaler (Indacaterol + Mometasone) w trzech dawkach - nowość na liście refundacyjnej, który jest refundowany z odpłatnością 30% we wskazaniu „podtrzymujące leczenie astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających beta-2-mimetyków”;
  • Enerzair Breezhaler (Indacaterol + Glycopyrronium bromide + Mometasone) - także nowość na liście refundacyjnej, który jest refundowany z odpłatnością 30% we wskazaniu „podtrzymujące leczenie astmy u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli choroby w wyniku podtrzymującego leczenia skojarzonego długo działającym beta-2-mimetykiem i kortykosteroidem wziewnym podawanym w dużych dawkach, u których wystąpiło co najmniej jedno zaostrzenie astmy w poprzednim roku”;
  • Trimbow (Beclometasone + Formoterol + Glycopyrronium bromide) - lek już refundowany, który od 1 maja jest refundowany z odpłatnością 30% w nowym wskazaniu „leczenie podtrzymujące astmy u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby po zastosowaniu produktu złożonego z długo działającego agonisty receptorów beta-2 i średnich dawek kortykosteroidu wziewnego, u których wystąpiło jedno lub więcej zaostrzeń astmy w ciągu poprzedniego roku”.

Z kolei w leczeniu POChP refundowany jest nowy lek trzyskładnikowy Trelegy Ellipta (Fluticasone furoate + Umeclidinium bromide + Vilanterol).

Od 1 maja 2022 ponownie jest refundowany lek Ruconest (Conestat alfa) we wskazaniu  "leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci (od 2. roku życia), młodzieży oraz dorosłych chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1".

Refundacją został objęty lek Mizetam (Ezetimibe + Atorvastatin) w trzech dawkach, z odpłatnością 30% we wskazaniu "leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach".

Od 1 maja z odpłatnością 30% refundowane są kolejne igły do penów: Easydrip Classic (cena po refundacji 5,44 zł) i Iglessy (cena po refundacji 5,46 zł). Refundacja dotyczy wskazania: cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta.

Zgodnie z opublikowanym wykazem pojawiły się kolejne dawki lub odpowiedniki substancji już refundowanych, wśród nich: Duosone (Calcipotriol + Betamethasone), Etform SR (Metformin), Tamsiger (Tamsulosin), Zenofor SR (Metformin).

Od 1 maja 2022 (z powodu braku wniosku o kontynuację refundacji lub skrócenia refundacji na wniosek firmy) nie będą już refundowane między innymi: Bimatoprost Genoptim, Cetirizine Genoptim, Dorzoma Mono, Etiagen XR (4 dawki), Glimepiride Genoptim (4 dawki), Ibuprofen Polfarmex, Irprestan (3 dawki), Ivipril (3 dawki), Lecetax, Loreblok HCT, Pantoprazol Vitama, Rivastigmine Mylan (4 dawki kapsułek), Topiramat Bluefish (4 dawki).

Majowa lista refundacyjna – zmiany w programach lekowych i chemioterapii

  • Program lekowy „Leczenie chorych z ciężką postacią astmy” został rozszerzony o nową pozycję - lek Dupixent (Dupilumab). Dotychczas w ramach tego programu refundowane były następujące leki: Fasenra (Benralizumab), Nucala (Mepolizumab) i Xolair (Omalizumab).
  • Program lekowy „Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe” został rozszerzony o trzy nowe pozycje: Kymriah (Tisagenlecleucel), lek Polivy (Polatuzumab vedotin) i lek Yescarta (Axicabtagene ciloleucel). Dotychczas w tym programie był refundowany lek Pixuvri (Pixantrone).
  • Program lekowy „Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego” został rozszerzony o nową substancję Atezolizumab - lek Tecentriq, obok refundowanych do tej pory substancji Sorafenib i Cabozantinib.
  • Program lekowy „Leczenie pacjentów z rakiem nerki” został rozszerzony o nową substancję Ipilimumab - lek Yervoy. W ramach tego programu są refundowane następujące substancje: Axitinib, Cabozantinib, Everolimus, Nivolumab, Pazopanib, Sorafenib, Sunitinib i Temsirolimus.

Od 1 maja 2022 na liście refundacyjnej pojawiły się odpowiedniki leków już refundowanych w programach lekowych i chemioterapii:

Zgodnie z obwieszczeniem, od 1 maja 2022 w ramach chemioterapii i programów lekowych nie będą już refundowane między innymi: Benepali (Etanercept), Evoltra (Clofarabine), Iressa (Gefitinib), Pelmeg (Pegfilgrastim).

Majowa lista refundacyjna – zmiany w refundacji 75+

Od 1 maja 2022 refundowane są nowe leki złożone:

Serwis LekInfo24 został zaktualizowany 1 maja 2022 o nowe dane dotyczące refundacji leków. Zapraszamy do korzystania z serwisu LekInfo24, znajdziecie w nim Państwo szybko i łatwo wszystkie informacje potrzebne do wybrania odpowiedniego leku.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Ministerstwa Zdrowia 2022 poz. 43).

Zobacz pełną listę leków refundowanych obowiązującą od dn. 1 MAJA 2022 » 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, opracowanie redakcja LekInfo24

Nowości na majowej liście aptecznej

Nowości na majowej liście w programach lekowych i chemioterapii


banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem