LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Uzupełnione zalecenia dotyczące ryzyka cukrzycowej kwasicy ketonowej podczas leczenia inhibitorami SGLT2.


Dotyczy leków:

JARDIANCE (empagliflozyna),
SYNJARDY (empagliflozyna/metformina)
FORXIGA (dapagliflozyna),
XIGDUO (dapagliflozyna/metformina)
INVOKANA (kanagliflozyna),
VOKANAMET (kanagliflozyna/metformina)

Zobacz w LekInfo24: Forxiga, Invokana, Xigduo
Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych