Alfabetyczny indeks leków, na które receptę może wystawić pielęgniarka lub położna. Aktualność LIPIEC 2020

Poniżej znajduje się indeks produktów leczniczych przepisywanych przez pielęgniarki, uszeregowanych według nazw handlowych preparatów.