LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący ryzyka wystąpienia kwasicy ketonowej podczas leczenia inhibitorami transportera SGLT2

Dotyczy leków:

JARDIANCE (empagliflozyna),
SYNJARDY (empagliflozyna/metformina)
FORXIGA (dapagliflozyna),
XIGDUO (dapagliflozyna/metformina)
INVOKANA (kanagliflozyna),
VOKANAMET (kanagliflozyna/metformina)

Zobacz w LekInfo24: Forxiga, Invokana.


09.07.2015. 

W porozumieniu z Europejską Agencją ds. Leków (European Medicines Agency, EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , firmy AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim GmbH oraz Janssen-Cilag International N.V. pragną przekazać Państwu następujące informacje:

Streszczenie

  • Wśród pacjentów leczonych z powodu cukrzycy typu 2 inhibitorami nerkowego transportera sodu i glukozy SGLT2 (empagliflozyną, dapagliflozyną lub kanagliflozyną) odnotowano występowanie ciężkich i niekiedy zagrażających życiu przypadków kwasicy ketonowej.
  • W szeregu tych przypadków ich obraz kliniczny miał charakter atypowy, przebiegający z zaledwie umiarkowanym zwiększeniem stężenia glukozy we krwi. Taki atypowy obraz kwasicy ketonowej u pacjentów z cukrzycą mógł prowadzić do opóźnienia jej rozpoznania i rozpoczęcia leczenia.
  • U pacjentów przyjmujących inhibitory SGLT2 stężenie ciał ketonowych powinno być oznaczane, gdy wystąpią u nich objawy podmiotowe kwasicy, aby zapobiec opóźnieniu jej rozpoznania i leczenia.
  • Przypadki kwasicy ketonowej odnotowano również u pacjentów z cukrzycą typu 1, którzy byli leczeni inhibitorami SGLT2. Wszystkim lekarzom przepisującym te leki przypominamy, że cukrzyca typu 1 nie jest zarejestrowanym wskazaniem do stosowania tej klasy leków.Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl