LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ibum Comfort Minicaps (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ibum Comfort Minicaps (OTC) kapsułki miękkie 200 mg 6 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ibum Comfort Minicaps

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu. 1 kapsułka zawiera 62,5 mg sorbitolu ciekłego.

Wskazania

Ostre bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (w tym także migreny); bóle zębów; bóle mięśniowe, stawowe i kostne; bóle po urazach; nerwobóle; bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie; bolesne miesiączkowanie; bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.
Gorączka różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Dawkowanie

Przyjmowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Preparat jest przeznaczony do doraźnego i krótkotrwałego stosowania. Jeśli konieczne jest stosowanie preparatu dłużej niż przez 3 dni lub objawy nasilą się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (masa ciała > 40 kg)
Dawka początkowa od 1 do 2 kapsułek. Następnie, w razie potrzeby 1 do 2 kapsułek (200 do 400 mg ibuprofenu) co 4 godziny (dla dawki 200 mg) do 6 godzin (dla dawki 400 mg). Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 kapsułek (1200 mg ibuprofenu).
Dzieci
U dzieci maksymalna dawka dobowa ibuprofenu wynosi 20-30 mg na kg mc., podzielona na 3 do 4 pojedynczych dawek.
Dzieci w wieku od 10 do 12 lat (30-39 kg): dawka początkowa to 1 kapsułka, następnie w razie potrzeby 1 kapsułka co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 kapsułki (800 mg ibuprofenu).
Dzieci w wieku od 6 do 9 lat (20-29 kg): dawka początkowa to 1 kapsułka, następnie w razie potrzeby 1 kapsułka co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 kapsułki (600 mg ibuprofenu).
Preparatu nie należy stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 20 kg.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w wieku podeszłym należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Kapsułki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Kapsułek nie należy żuć, ssać, ani rozgryzać. U pacjentów z wrażliwym żołądkiem zalecane jest stosowanie preparatu podczas posiłków.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi NLPZ występowały w przeszłości jakiekolwiek objawy alergii w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy. Nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2. Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub nawracająca w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Naczyniowo-mózgowe  lub inne czynne krwawienie. Zaburzenia krzepnięcia, skaza krwotoczna. Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takimi jak małopłytkowość. Trzeci trymestr ciąży.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Ibuprofenu nie należy podawać podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ibuprofen ma być podany kobiecie planującej ciążę lub kobiecie będącej w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, należy zastosować najmniejszą możliwą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy okres stosowania preparatu. Preparat jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. W przypadku krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki, szkodliwy wpływ na niemowlęta wydaje się mało prawdopodobny; jeśli zalecane jest dłuższe przyjmowanie ibuprofenu, należy rozważyć wcześniejsze zakończenie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunki, zaparcia i niewielkie krwawienia w przewodzie pokarmowym, które w wyjątkowych przypadkach mogą powodować niedokrwistość. Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie; zaburzenia widzenia; owrzodzenie przewodu pokarmowego z możliwym krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka; reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, a także napady astmy. Rzadko: szumy uszne. Bardzo rzadko: kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, obrzęk, niewydolność serca; nadciśnienie tętnicze; zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń w jelitach; zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, zwłaszcza w terapii długotrwałej, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby; ciężkie postacie reakcji skórnych, takie jak rumień wielopostaciowy; reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; ciężkie zakażenia skóry i tkanki miękkiej skóry jako powikłania podczas ospy wietrznej; zmniejszenie wydalania mocznika, obrzęk (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym), niewydolność nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek (którym może towarzyszyć ostra niewydolność nerek), martwica brodawek, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy.

UWAGI
Należy zachować ostrożność u pacjentów z następującymi schorzeniami: toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej; choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna); nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca w wywiadzie; zaburzenia czynności nerek; zaburzenia czynności wątroby; bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym. Należy zachować szczególną ostrożność przed zastosowaniem preparatu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca z zatrzymaniem płynów, nadciśnieniem i obrzękiem, które są związane ze stosowaniem NLPZ w wywiadzie. Podczas długotrwałego podawania ibuprofenu wskazana jest regularna kontrola parametrów czynności wątroby, czynności nerek, a także morfologii krwi. Podczas przyjmowania preparatu należy unikać spożywania alkoholu.
Krótkotrwałe stosowanie preparatu nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, zmęczenia, zawrotów głowy czy innych objawów niepożądanych ze strony układu nerwowego zaleca się zaniechanie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner