LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Paduden Express Forte (Ibuprofen)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Paduden Express Forte (OTC) kapsułki miękkie 400 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
16,50
Cena
100% (zł):
16,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paduden Express Forte

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Ranbaxy Poland Sp. z o.o.

Paduden Express Forte - skład

1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu. 1 kapsułka zawiera 72,9 mg sorbitolu ciekłego.

Paduden Express Forte - wskazania

 • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
  Łagodzenie objawów w postaci bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, takich jak ból głowy, ból zębów, ból menstruacyjny, bóle mięśniowe (przykurcze) lub ból pleców.
  Stany gorączkowe.

Paduden Express Forte - dawkowanie

Przyjmowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat preparat jest stosowany przez ponad 3 dni lub w przypadku nasilenia objawów. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u osób dorosłych po upływie 5 dni w przypadku leczenia bólu lub 3 dni w przypadku leczenia gorączki nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, bądź gdy pojawią się inne objawy.

 • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (młodzież o masie ciała >= 40 kg)
  Dawka 400 mg (1 kapsułka) powinna być przyjmowana co 6-8 godzin w razie konieczności. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg na dobę.
 • Dzieci
  Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku, po zastosowaniu leków z grupy NLPZ częściej występują działania niepożądane. Należy ocenić dawkowanie, ponieważ może być konieczne zmniejszenie zazwyczaj stosowanej dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania ibuprofenu u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą wątroby; konieczne jest zmniejszenie dawki. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania ibuprofenu u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą nerek; konieczne jest zmniejszenie dawki. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Sposób podawania

Zaleca się przyjmowanie preparatu z posiłkiem, szczególnie u pacjentów z wrażliwym żołądkiem. Kapsułki należy połykać, popijając niewielką ilością wody. Kapsułek nie należy żuć.

Paduden Express Forte - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci, którzy wcześniej wykazali reakcje nadwrażliwości (np. astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Czynna lub stwierdzona w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie (dwa albo więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna choroba zapalna jelit. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Skaza krwotoczna lub inne zaburzenia układu krzepnięcia. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg klasyfikacji NYHA). Ostatni trymestr ciąży.

Paduden Express Forte - ciąża i karmienie piersią

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu, chyba że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli ibuprofen ma być podany kobiecie planującej ciążę lub kobiecie będącej w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, należy zastosować najmniejszą możliwą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy okres stosowania preparatu. Ibuprofen jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży. Po krótkotrwałym stosowaniu w zalecanych dawkach, w celach przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych, przerwa w karmieniu piersią nie jest konieczna. W przypadku kobiet, u których występują trudności z zajściem w ciążę albo poddawanych badaniom pod kątem płodności należy rozważyć przerwanie stosowania ibuprofenu.

Paduden Express Forte - działania niepożądane

Często: dolegliwości ze strony żołądka i jelit, takie jak ból brzucha, nudności i niestrawność; biegunka, wzdęcia, zaparcia, zgaga, wymioty, niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego, które może prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.
Niezbyt często: owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawienie i perforacja przewodu pokarmowego; wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna, zapalenie żołądka; reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd); zaburzenia widzenia; różne wysypki skórne.
Rzadko: szumy uszne; uszkodzenie tkanki nerki (martwica brodawek nerkowych) i zwiększone stężenie mocznika we krwi; zmniejszone stężenie hemoglobiny.
Bardzo rzadko: zapalenie przełyku i powstawanie przeponowego zwężenia światła jelita, zapalenie trzustki; zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby; reakcje psychotyczne, depresja; ciężkie reakcje nadwrażliwości, zaostrzenie astmy; jałowe zapalenie opon mózgowych; niewydolność serca, kołatanie serca i obrzęk, zawał mięśnia sercowego; nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń; ciężkie postaci reakcji skórnych takie jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; łysienie; powstawanie obrzęków (szczególnie u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy lub śródmiąższowe zapalenie nerek; ostry stan zapalny związany z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi); zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza).
Częstość nieznana: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie; reaktywność dróg oddechowych obejmująca astmę, skurcz oskrzeli i duszność; osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (zespół DRESS), ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), reakcje nadwrażliwości na światło.

Paduden Express Forte - środki ostrożności

Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy typu 2. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwzakrzepowe takie jak kwas acetylosalicylowy.
Leki z grupy NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita, choroba Crohna), ponieważ stany te mogą ulec zaostrzeniu.
U pacjentów z ostrą porfirią przerywaną należy stosować ibuprofen wyłącznie po przeprowadzeniu rygorystycznej oceny stosunku korzyści do ryzyka.
Należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów, u których stwierdzono w wywiadzie nadciśnienie tętnicze lub niewydolność serca. Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru). W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych leczenie ibuprofenem należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy unikać stosowania dużych dawek (2400 mg/dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę).
U pacjentów poddawanych długotrwałemu leczeniu ibuprofenem należy monitorować czynność nerek, czynność wątroby, czynność układu krwiotwórczego i wyniki badań morfologicznych krwi.
Podczas stosowania preparatu należy unikać spożywania alkoholu.

Paduden Express Forte - prowadzenie pojazdów

W przypadku podania pojedynczej dawki lub stosowania przez krótki okres, ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy, zaburzenia widzenia albo inne zaburzenia OUN w trakcie przyjmowania ibuprofenu, powinni powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Paduden Express Forte - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem