LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Ibuprofen Aurovitas (Ibuprofen)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ibuprofen Aurovitas (OTC) tabletki powlekane 200 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
3,60
Cena
100% (zł):
3,60
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ibuprofen Aurovitas (OTC) tabletki powlekane 200 mg 50 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
11,30
Cena
100% (zł):
11,30
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ibuprofen Aurovitas

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Ibuprofen Aurovitas - skład

1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Ibuprofen Aurovitas - wskazania

Krótkotrwałe objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak: ból głowy (w tym migrenowy ból głowy), bóle zębów, ból mięśni, siniaki i ból pourazowy, ból związany ze stanami grypopodobnymi. Wskazany jest również przy bólach menstruacyjnych (pierwotne bolesne miesiączkowanie) oraz w leczeniu gorączki trwającym poniżej 3 dni.

Ibuprofen Aurovitas - dawkowanie

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres, konieczny do złagodzenia objawów.

  • Dorośli i młodzież o masie ciała co najmniej 40 kg (w wieku 12 lat i starsza)
    Dawka początkowa to 200 mg lub 400 mg ibuprofenu. W razie potrzeby można przyjmować dodatkowe dawki (od 200 mg do 400 mg ibuprofenu), do 3 razy na dobę w odstępie od 4 do 6 godzin. Nie należy przekraczać maksymalnej jednorazowej dawki 400 mg ibuprofenu; pomiędzy dawkami należy pozostawić co najmniej 4 godziny odstępu. Całkowita dawka nie powinna przekraczać 1200 mg ibuprofenu w ciągu 24 godzin. Pacjenci dorośli i młodzież powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, lub jeśli ibuprofen jest potrzebny dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu.
  • Dzieci w wieku poniżej 12 lat
    Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dostępne są inne preparaty ibuprofenu, które są uważane za bardziej odpowiednie dla tej grupy wiekowej.
Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczne specjalne dostosowanie dawki. Osoby w podeszłym wieku powinny być szczególnie starannie monitorowane ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest konieczne zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, ale należy zachować ostrożność. Ibuprofen jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczne zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, ale należy zachować ostrożność. Ibuprofen jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować w całości, popijając dużą ilością wody lub innego płynu. Tabletek nie należy żuć, łamać, kruszyć ani ssać. W celu osiągnięcia maksymalnego efektu, ibuprofen należy przyjmować na pusty żołądek. Zaleca się, aby pacjenci z wrażliwym żołądkiem przyjmowali ibuprofen podczas posiłku.

Ibuprofen Aurovitas - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wcześniejsze reakcje nadwrażliwości (np. astma, nieżyt nosa, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy) w odpowiedzi na przyjęcie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków NLPZ. Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub krwotok w wywiadzie (dwa lub więcej odrębnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienia. Ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Ostatni trymestr ciąży. Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego. Preparat Ibuprofen Aurovitas jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ibuprofen Aurovitas - ciąża i karmienie piersią

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu, chyba że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli ibuprofen stosowany jest u kobiety starającej się zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę, przez jak najkrótszy możliwy okres. Ibuprofen jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży. Przy dawkach terapeutycznych ibuprofenu podczas krótkotrwałego leczenia, ryzyko wpływu na niemowlę wydaje się mało prawdopodobne; jeśli zalecone jest dłuższe leczenie, należy rozważyć wcześniejsze odstawienie dziecka od piersi.

Ibuprofen Aurovitas - działania niepożądane

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak zgaga, niestrawność, ból brzucha i nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia.
Niezbyt często: ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, pobudzenie, bezsenność, rozdrażnienie; zaburzenia widzenia; nieżyt nosa, skurcz oskrzeli; owrzodzenie przewodu pokarmowego (czasem z krwawieniem oraz perforacją), utajone krwawienie mogące prowadzić do anemii, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie choroby zapalnej jelit, komplikacje dotyczące uchyłków jelita grubego (perforacje, przetoka), zapalenie żołądka; reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, świąd, plamica i wysypka, a także napady astmy.
Rzadko: depresja, splątanie, halucynacje; niedowidzenie toksyczne; zespół tocznia rumieniowatego układowego; martwica brodawek nerkowych przy długotrwałym stosowaniu; zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, aminotransferaz w surowicy i fosfatazy alkalicznej, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, zahamowanie agregacji płytek krwi, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.
Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg na dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru).

Ibuprofen Aurovitas - środki ostrożności

Należy unikać stosowania ibuprofenu jednocześnie z NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia.
Ibuprofen należy podawać wyłącznie po ścisłym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka w następujących przypadkach: toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej; wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryny (np. ostra przerywana porfiria). Szczególną ostrożność należy zachować w następujących przypadkach: choroby przewodu pokarmowego, w tym przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna); niewydolność serca i nadciśnienie tętnicze; zaburzona czynność nerek; zaburzenia czynności wątroby; zaburzona hematopoeza; zaburzenia krzepnięcia krwi; alergie, katar sienny, przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa, migdałków gardłowych, przewlekła obturacyjna choroba dróg oddechowych lub astma oskrzelowa; bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych.
Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego jest większe wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie powikłanym krwotokiem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku - pacjenci ci powinni rozpocząć leczenie od najmniejszej dostępnej dawki. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia.
W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych leczenie ibuprofenem należy stosować po starannym rozważeniu (należy unikać stosowania ibuprofenu w dużych dawkach - 2400 mg na dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg na dobę).
Podczas stosowania preparatu należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilić działania niepożądane ibuprofenu, szczególnie działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego lub OUN.

Ibuprofen Aurovitas - prowadzenie pojazdów

Ibuprofen na ogół nie ma negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przy dużych dawkach ibuprofenu mogą jednak wystąpić takie działania niepożądane, jak zmęczenie, senność, zawroty głowy i zaburzenia widzenia, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może w pojedynczych przypadkach być zaburzona. Efekt ten nasila równoczesne spożywanie alkoholu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Ibuprofen Aurovitas - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Ibuprofen Aurovitas - powiązane artykuły

Ibuprofen jest głównym składnikiem znacznej części leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem