LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Paduden Express (Ibuprofen)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Paduden Express (OTC) kapsułki miękkie 200 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
13,00
Cena
100% (zł):
13,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paduden Express

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Ranbaxy Poland Sp. z o.o.

Paduden Express - skład

1 kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu. 1 kapsułka zawiera 61,3 mg sorbitolu ciekłego i 0,2 mg tartrazyny.

Paduden Express - wskazania

Preparat jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat w celu łagodzenia objawów w postaci bólu o nasileniu od umiarkowanego do średniego, takich jak ból głowy, ból miesiączkowy, ból zębów, gorączka i ból w przebiegu grypy i przeziębienia, bóle mięśni, bóle reumatyczne i gorączka reumatyczna oraz ból po szczepieniu.

Paduden Express - dawkowanie

Przyjmowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli po upływie 3 dni w przypadku leczenia gorączki lub 3 dni w przypadku leczenia bólu u młodzieży, lub po upływie 5 dni w przypadku leczenia bólu u osób dorosłych, objawy nasilą się lub nie ustąpią.

  • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (młodzież o masie ciała >= 40 kg)
    Dawka początkowa wynosi 200 lub 400 mg ibuprofenu. W razie potrzeby można przyjąć dodatkowe dawki w postaci 1 lub 2 kapsułek (200 lub 400 mg ibuprofenu). Należy wybrać odpowiedni odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od obserwowanych objawów i maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Powinien on wynosić nie mniej niż 6 godzin w przypadku dawki 400 mg i nie mniej niż 4 godziny w przypadku dawki 200 mg. Nie należy przekraczać łącznej dawki 1200 mg ibuprofenu w ciągu 24 godzin.
  • Dzieci
    Preparat nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku, po zastosowaniu leków z grupy NLPZ częściej występują działania niepożądane. Należy ocenić dawkowanie, ponieważ może być konieczne zmniejszenie zazwyczaj stosowanej dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby o nasileniu od małego do umiarkowanego nie jest konieczne zmniejszenie dawki. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego nie jest konieczne zmniejszenie dawki. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Sposób podawania

Preparat można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Zaleca się, aby pacjenci z wrażliwym żołądkiem przyjmowali preparat podczas posiłku. Kapsułki należy połykać, popijając niewielką ilością wody. Kapsułek nie należy żuć.

Paduden Express - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci, którzy wcześniej wykazali reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Czynna lub stwierdzona w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie (dwa albo więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna choroba zapalna jelit. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Skaza krwotoczna lub inne zaburzenia układu krzepnięcia. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg klasyfikacji NYHA). Ostatni trymestr ciąży.

Paduden Express - ciąża i karmienie piersią

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu, chyba że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli ibuprofen ma być podany kobiecie planującej ciążę lub kobiecie będącej w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, należy zastosować najmniejszą możliwą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy okres stosowania preparatu. Ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Po krótkotrwałym stosowaniu w zalecanych dawkach, w celach przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych, przerwa w karmieniu piersią nie jest konieczna. W przypadku kobiet, u których występują trudności z zajściem w ciążę albo poddawanych badaniom pod kątem płodności, należy rozważyć przerwanie stosowania ibuprofenu.

Paduden Express - działania niepożądane

Często: dolegliwości ze strony żołądka i jelit, takie jak ból brzucha, nudności i niestrawność; biegunka, wzdęcia, zaparcia, zgaga, wymioty, niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego, które może prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.
Niezbyt często: owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawienie i perforacja przewodu pokarmowego; wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna, zapalenie żołądka; reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd); zaburzenia widzenia; różne wysypki skórne.
Rzadko: szumy uszne; uszkodzenie tkanki nerki (martwica brodawek nerkowych) i zwiększone stężenie mocznika we krwi; zmniejszone stężenie hemoglobiny.
Bardzo rzadko: zapalenie przełyku i powstawanie przeponowego zwężenia światła jelita, zapalenie trzustki; zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby; reakcje psychotyczne, depresja; ciężkie reakcje nadwrażliwości, zaostrzenie astmy; jałowe zapalenie opon mózgowych; niewydolność serca, kołatanie serca i obrzęk, zawał mięśnia sercowego; nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń; ciężkie postaci reakcji skórnych takie jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; łysienie; powstawanie obrzęków (szczególnie u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy lub śródmiąższowe zapalenie nerek; ostry stan zapalny związany z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi); zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza).
Częstość nieznana: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie; reaktywność dróg oddechowych obejmująca astmę, skurcz oskrzeli i duszność; osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (zespół DRESS), ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), reakcje nadwrażliwości na światło.

Paduden Express - środki ostrożności

Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy typu 2. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwzakrzepowe takie jak kwas acetylosalicylowy.
Leki z grupy NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ stany te mogą ulec zaostrzeniu.
U pacjentów z ostrą porfirią przerywaną należy stosować ibuprofen wyłącznie po przeprowadzeniu rygorystycznej oceny stosunku korzyści do ryzyka.
Należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów, u których stwierdzono w wywiadzie nadciśnienie tętnicze lub niewydolność serca. Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru). W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych leczenie ibuprofenem należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy unikać stosowania dużych dawek (2400 mg/dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę).
U pacjentów poddawanych długotrwałemu leczeniu ibuprofenem należy monitorować czynność nerek, czynność wątroby, czynność układu krwiotwórczego i wyniki badań morfologicznych krwi.
Podczas stosowania preparatu należy unikać spożywania alkoholu.

Paduden Express - prowadzenie pojazdów

W przypadku podania pojedynczej dawki lub stosowania przez krótki okres, ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy, zaburzenia widzenia albo inne zaburzenia OUN w trakcie przyjmowania ibuprofenu, powinni powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Paduden Express - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Paduden Express - powiązane artykuły

Ibuprofen jest głównym składnikiem znacznej części leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem