LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Metafen żel Forte (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Metafen żel Forte (OTC) żel 100 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,90 Cena 100% (zł): 12,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Metafen żel Forte (OTC) żel 100 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,30 Cena 100% (zł): 21,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Metafen żel Forte

Medana Pharma S.A.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 100 mg soli lizynowej ibuprofenu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

Wskazania

Dolegliwości wymagające miejscowego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego:
- bóle towarzyszące chorobom układu mięśniowo-szkieletowego;
- bóle pleców;
- nerwobóle;
- bóle pourazowe;
- bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Należy zastosować około 3 cm żelu i delikatnie wsmarować w miejsce objęte dolegliwościami aż do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba że leczenie dotyczy rąk. Preparatu nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie więcej niż 3 razy na dobę. Jeśli po upływie 2 tygodni stosowania preparatu objawy nie ustąpią lub zaostrzą się, należy zalecić pacjentowi zasięgnięcie porady lekarza.
Dzieci
Preparat nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Choroby alergiczne skóry. Choroby zakaźne przebiegające ze zmianami skórnymi. Oparzenia. Uszkodzenia skóry. Występowanie w przeszłości skurczu oskrzeli, nieżytu nosa i pokrzywki w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność w przypadku zalecania preparatu kobietom w ciąży.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie) i mrowienie skóry występujące w miejscu podania leku, niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne; astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność; wysypki różnego rodzaju, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, martwica naskórka i rumień wielopostaciowy (rzadziej); ból brzucha, niestrawność. W przypadku długotrwałego stosowania na dużych powierzchniach ciała mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane: ból i zawroty głowy, zmiany w obrazie krwi (granulocytopenia, agranulocytoza), hiperurykemia, nudności, wymioty, utrata łaknienia, nawrót choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Podczas leczenia ibuprofenem może wystąpić również uszkodzenie nerek, szczególnie u pacjentów ze schorzeniami nerek.

UWAGI
Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Podczas długotrwałego wmasowywania w skórę zaleca się założenie rękawiczek ochronnych.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama